ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ …
26 Ιανουαρίου, 2012
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
26 Ιανουαρίου, 2012
Εμφάνιση όλων

ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΟΠΥΥ

     

 

                         ΔΙΟΙΚΗΣΗ                              

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ:  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.15123, Μαρούσι

Aριθ. FAX: 210-6871792

 

                                   Αθήνα,  20 Ιανουαρίου 2012

Αρ.πρωτ. 420

 

 ΠΡΟΣ

——————

Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου

Αθήνα, ΤΚ 118 54

email: pfs@ath.forthnet.gr

 

Θέμα: «Σχετικά με ερωτήματα που αφορούν την συνταγογράφηση και την χορήγηση αναλώσιμων υλικών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

Σχετικό: 1. το με αρ. πρώτ. 345/17.12.2011 έγγραφο του Φ.Σ.Α.

2. έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με αρ. πρώτ. 221/ 13-1-2011

3.έγγραφο της γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων Φ42000/26890/3396 – 15/11/2011.

4. Έγγραφα σας με αρ. πρώτ. 175 & 177 / 17-1-2012.

5. νόμος 3918/2011 άρθρο 34 παρ. 3γ (ΦΕΚ A 31/2-3-2011).

 

                Σε απάντηση στο παραπάνω σχετικό 1 έγγραφο, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Αναλώσιμα του διαβήτη: Σύμφωνα με το σχετικό 2 τα αναλώσιμα του διαβήτη συνταγογραφούνται επί συνταγής:

α) μαζί με αντιδιαβητική αγωγή (δισκία ή ινσουλίνη).

Β) χωρίς αντιδιαβητική αγωγή, αρκεί να επισυνάπτεται γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού.  Αυτό ισχύει στους ασφαλισμένους όλων των ταμείων που συνιστούν τον ΕΟΠΥΥ (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ). Συνεπώς χορηγούνται με τον ίδιο τρόπο που χορηγούνταν μέχρι τώρα στο ΙΚΑ.

Υλικά κολοστομίας: Σύμφωνα με το σχετικό 2 για τη χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ισχύουν οι αναγραφόμενες στο Γ55/888/28-12-2011 γενικό έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ποσότητες και τιμές αποζημίωσης. Η διάρκεια χορήγησης ορίζεται σε ένα μήνα για όλα τα υλικά, εκτός των οστομικών υλικών και τους καθετήρες των παραπληγικών, που ορίζεται σε τρείς μήνες και των επιθεμάτων που ορίζεται σε δυο μήνες Για την αποζημίωση του χορηγούμενου αναλώσιμου υλικού απαιτείται:

          Έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης από τον θεράποντα ιατρό και καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου.

          Έγκριση από ελεγκτή ιατρό

          Απόδειξή λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο – δελτίο αποστολής για την αγορά των υλικών, όπου θα σημειώνεται η περιγραφή των υλικών, η ποσότητα και η αξία ανά τεμάχιο και επί των οποίων θα πρέπει να επικολληθούν οι αυτοκόλλητοι γραμμωτοί κώδικές που υποχρεωτικά φέρουν τα υλικά.

          Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών.

Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποζημίωση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, προϊόντων ειδικής διατροφής, διαλύματα και εξαρτήματα περιτοναϊκής κάθαρσης και τα αναλώσιμα του διαβήτη θα υποβάλλονται από τους ασφαλισμένους στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν οι ασφαλισμένοι. Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

Επισημαίνουμε ότι με το σχετικό 2 καταργήθηκαν οι διαφορετικές διαδικασίες χορήγησης που ακολουθούσαν τα εντασσόμενα ταμεία, όπως η χορήγηση οστομικών υλικών με συνταγές για ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ. Συνεπώς για την χορήγηση των υλικών κολοστομίας δεν ακολουθείται πλέον η διαιδκασία που ίσχυε στον ΟΠΑΔ και δεν κατατίθενται εντολές με τον λογαριασμό του φαρμακείου.

Θετική Λιστα: Σύμφωνα με το σχετικό 3 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η κοινή υπουργική απόφαση για τον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΦΕΚ Β 2141 / 2011) τέθηκε σε εφαρμογή από 15-11-2011. 

Δίμηνες Συνταγές: Οι δίμηνες συνταγές χρειάζονται θεώρηση στην περίπτωση χειρόγραφών συνταγών, οι ηλεκτρονικές δεν χρειάζονται θεώρηση εφόσον εκτελεστούν ηλεκτρονικά από το φαρμακείο. Δίμηνες συνταγές εκδίδονται με βάση το ΠΔ 121/ 2008.

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση: Μέχρι την επίλυση του θέματος από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι δυνατόν να γίνεται χειρόγραφη εκτέλεση των εν λόγω συνταγών.  

Σφραγίδες ιατρών: Μέχρι την έκδοση ενιαίου τύπου σφραγίδας όλοι οι ιατροί που έχουν αποδεχτεί την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, μπορούν να συνταγογραφούν σφραγίζοντας με σφραγίδες των ταμείων με τα οποία ήταν συμβεβλημένοι.

Παλαιά συνταγολόγια: Από 1-1-2012 καταργούνται τα συνταγολόγια για τους ασφαλισμένους ΟΓΑ και ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ σε συνέχεια της κατάργησης συνταγολογίων ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ. Η συνταγογράφηση γίνεται χρησιμοποιώντας το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή όπου δεν είναι εφικτό χειρόγραφα στο ενιαίου τύπου συνταγολόγιο. Συνταγές στα παλαιού τύπου συνταγολόγια (απλές ή τρίμηνες επαναλαμβανόμενες) εκτελούνται κανονικά στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011. Ειδικότερα σε περίπτωση εκτέλεσης συνταγών παλαιού τύπου από τα φαρμακεία μέχρι τις 5-1-2012 για τον ΟΓΑ και 12-1-2012 για τον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, δεν θα περικοπούν, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου από 17-1-2011.

Σύμφωνα με το σχετικό 5, οι ΦΚΑ τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους χορηγούν βεβαιώσεις για το σύνολο των επιστροφών του έτους του κάθε φαρμακείου για φορολογική χρήση. Ως εκ τούτου η έκδοση βεβαιώσεων τον μήνα Ιανουάριο είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία, ωστόσο γίνεται προσπάθεια να χορηγούνται το συντομότερο δυνατόν.

 

 

 

 

 

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

                                                          Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

Τμήμα  Γραμματείας