Χρόνια Πολλά!!!
23 Δεκεμβρίου, 2022
Οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ για τον τρόπο υποβολής των συνταγών ΕΟΠΥΥ λόγω του τακτικού ελέγχου
29 Δεκεμβρίου, 2022
Χρόνια Πολλά!!!
23 Δεκεμβρίου, 2022
Οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ για τον τρόπο υποβολής των συνταγών ΕΟΠΥΥ λόγω του τακτικού ελέγχου
29 Δεκεμβρίου, 2022
Εμφάνιση όλων

Νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ

Αθήνα 23.12.2022

 

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσης σας  τις νέες χονδρικές τιμές που είναι σε ισχύ σε συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Από 23.12.2022 η τιμή χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα  ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας  SJA Pharm αλλάζει.

 

BARCODE
Περιγραφή
Χονδρική Τιμή

2801927401011
NICORETTE CLASSIC  GUM 105 2MG
15,05

2801927421019
NICORETTE GUM 30 FRESH FRUIT 2MG
4,45

2801927422023
NICORETTE GUM 105 FRESH FRUIT 4MG
15,05

2801927421026
NICORETTE GUM 105 FRESH FRUIT 2MG
15,05

2801927423020
NICORETTE GUM 105 ICEMINT 2MG
15,05

2801927423013
NICORETTE GUM 30 ICEMINT 2MG
4,45

2801927424027
NICORETTE GUM 105 ICEMINT 4MG
15,05

2801927420012
NICORETTE CLEAR PATCH 7TTS 25MG (1ο ΒΗΜΑ)
12,55

2801927419016
NICORETTE CLEAR PATCH 7TTS 15MG (2ο ΒΗΜΑ)
12,55

2801927418019
NICORETTE CLEAR PATCH 7TTS 10MG (3o ΒΗΜΑ )
12,55

 

Από 19.12.2022 η τιμή χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα  ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της εταιρείας  SJA Pharm αλλάζει.

BARCODE
Περιγραφή
Χονδρική Τιμή

2801949801028
 VIOPLEX-T POWDER SPRAY 200G
5,9

 

 

Εκ του ΠΦΣ