Ενημέρωση για τις κατατεθειμένες ρυθμίσεις προς διαβούλευση που αφορούν τα φαρμακεία
25 Οκτωβρίου, 2022
Ενημέρωση για την ολοκλήρωση εκκαθάρισης του τακτικού ελέγχου μηνός Ιουνίου & για τη διαδικασία των ενστάσεων
31 Οκτωβρίου, 2022
Ενημέρωση για τις κατατεθειμένες ρυθμίσεις προς διαβούλευση που αφορούν τα φαρμακεία
25 Οκτωβρίου, 2022
Ενημέρωση για την ολοκλήρωση εκκαθάρισης του τακτικού ελέγχου μηνός Ιουνίου & για τη διαδικασία των ενστάσεων
31 Οκτωβρίου, 2022
Εμφάνιση όλων

Νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ

Αθήνα 26.10.2022

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρα

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για τις νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ που είναι σε ισχύ προκειμένου να ελέγχει εάν  τα μηχανογραφικά προγράμματα φαρμακείου έχουν προβεί στην απαραίτητη ενημέρωση του λογισμικού τους.

Εκ του ΠΦΣ