Συνδυασμοί και Υποψήφιοι που συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του Π.Φ.Σ. την 30η Ιουλίου 2023
18 Ιουλίου, 2023
Πρωτόκολλο εκλογών Π.Φ.Σ 30ης Ιουλίου 2023
1 Αυγούστου, 2023
Συνδυασμοί και Υποψήφιοι που συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του Π.Φ.Σ. την 30η Ιουλίου 2023
18 Ιουλίου, 2023
Πρωτόκολλο εκλογών Π.Φ.Σ 30ης Ιουλίου 2023
1 Αυγούστου, 2023
Εμφάνιση όλων

Νέες λίστες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων

Αθήνα 27.07.2023

Αρ. Πρωτ. 3337

 

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Νέες λίστες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων  φαρμάκων

 

Σήμερα το μεσημέρι δημοσιεύθηκαν δύο νέες λίστες απαγόρευσης εξαγωγών, οι οποίες μετά την ορθή επανακοινοποίησή τους στις 18:30 το απόγευμα και μαζί με προηγούμενη λίστα απαγόρευσης εξαγωγών των εμβολίων, ανεβάζουν τα σκευάσματα για τα οποία απαγορεύτηκε συνολικά η εξαγωγή τους στα 280.

Η τελική λίστα καταρτίσθηκε και με βάση τις προτάσεις μας, που αφορούσαν τη νέα λίστα απαγόρευσης εξαγωγών για σκευάσματα όπως αντιβιοτικά, αναπνευστικά,  αντιϋπερτασικά, αντιψυχωσικά κλπ, που όπως αποδείχθηκε μετά από ελέγχους, εξαγόντουσαν σε χώρες της Ε.Ε.

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την εξασφάλιση της θεραπείας των ασθενών μας και την βελτίωση της καθημερινότητας μας που έχει πληγεί αφάνταστα εξαιτίας του απαράδεκτου φαινομένου των εξαγωγών – ελλείψεων.

Σας επισυνάπτουμε το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο ΠΦΣ και τις σχετικές αποφάσεις του Ε.Ο.Φ.

Με εκτίμηση,

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Δελτίο Τύπου

Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης (αρ. πρωτ. 82544-27/7/2023)

Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης (αρ. πρωτ. 82545-27/7-2023)