Νέα περίοδος αποζημίωσης των Φ.Σ. για τα φαρμακεία – μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων

Παράταση υποβολής συνταγών μηνός Ιανουαρίου
6 Φεβρουαρίου, 2023
Ενημέρωση για το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής του ΕΟΠΥΥ, η οποία έκανε αποδεκτές τις ενστάσεις συναδέλφων για την απουσία ταινίας γνησιότητας και για την αναγραφόμενη δοσολογία σε σχέση με τα χορηγούμενα εμβαλάγια
9 Φεβρουαρίου, 2023
Παράταση υποβολής συνταγών μηνός Ιανουαρίου
6 Φεβρουαρίου, 2023
Ενημέρωση για το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής του ΕΟΠΥΥ, η οποία έκανε αποδεκτές τις ενστάσεις συναδέλφων για την απουσία ταινίας γνησιότητας και για την αναγραφόμενη δοσολογία σε σχέση με τα χορηγούμενα εμβαλάγια
9 Φεβρουαρίου, 2023
Εμφάνιση όλων

Νέα περίοδος αποζημίωσης των Φ.Σ. για τα φαρμακεία – μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2023

Αρ. Πρωτ. 597

Προς:   Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

          

Θέμα: «Νέα περίοδος αποζημίωσης των Φαρμακευτικών Συλλόγων για τα φαρμακεία – μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων»

 

Ως γνωρίζετε, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 18/16.3.2022 αποφάσεώς του, το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. αποφάσισε την επιχορήγηση από τον Π.Φ.Σ. των Φαρμακευτικών Συλλόγων, των οποίων τα μέλη συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων των φαρμακείων, με το ποσό των δέκα (10,00) Ευρώ για κάθε φαρμακείο, με επιβεβαιωμένη από την διαχειρίστρια εταιρεία της παραλαβής των μολυσματικών αποβλήτων από το κάθε φαρμακείο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. το πρόγραμμα επιχορήγησης προέβλεπε την επιδότηση για το α΄ εξάμηνο του 2022 η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς επιδοτήθηκαν συνολικά 2.705 φαρμακεία .

Προέβλεπε επίσης την επέκταση του προγράμματος για το διάστημα από 01.6.2022 έως 30.4.2023, και πρόκειται να ολοκληρωθεί με την υποβολή των δικαιολογητικών από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, για το εν λόγω διάστημα, μετά το πέρας της προθεσμίας. Η αποστολή των δικαιολογητικών προς τον ΠΦΣ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023.

Καλούνται οι Σύλλογοι, να ενημερώσουν τα μέλη τους και να συντονίσουν πρωτοβουλίες αποκομιδής των ΕΑΥΜ, εντός των προθεσμιών όπως έχουν οριστεί.

Υπενθυμίζουμε και τη λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσουν:

Τιμολόγιο της εταιρείας η οποία ανάλαβε τη διαχείριση των ΕΑΥΜ του Συλλόγου, εκδιδόμενο έως και την 30η Ιουνίου 2023 (Στο τιμολόγιο θα αναγράφεται περίοδος αποκομιδής έως 30.4.2023)
Δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτει τις αναγκαίες πιστοποιήσεις για την ανάληψη του εν λόγω έργου.
Βεβαίωση της εν λόγω εταιρείας στην οποία αναφέρονται οι επωνυμίες των φαρμακείων τα οποία μετείχαν σε πρόγραμμα και έχουν ήδη παραδώσει ΕΑΥΜ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Π.Φ.Σ. προβαίνει στην ανωτέρω ενέργεια επί σκοπώ αφενός μεν την αποσυμφόρηση των φαρμακείων από τα μολυσματικά και αιχμηρά απόβλητα που έχουν συγκεντρώσει, αφετέρου δε προκειμένου να θέσει τις βάσεις για τη σύννομη διαχείρισή τους στο μέλλον ώστε να θωρακίσουμε το νομικό πλαίσιο διενέργειας των υπηρεσιών που έχουμε αναλάβει, δράσεις για τις οποίες έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας.

Με την παραλαβή της «Βεβαίωσης αποστείρωσης», η οποία θα πρέπει να παρέχεται για κάθε φαρμακείο ξεχωριστά από την ανάδοχο εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στη συλλογή των μολυσματικών αποβλήτων, το φαρμακείο πιστοποιείται ότι έχει ολοκληρώσει την ορθολογική διαχείριση των ΕΑΥΜ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ