Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης συνταγών φαρμακείων μηνός Οκτωβρίου 2012

Δελτίο Τύπου για την απεργία της 07/11
6 Νοεμβρίου, 2012
Σχετικά με την αναγραφή φαρμακευτικής αγωγής και παρακλινικών εξετάσεων στο βιβλιάριο υγείας των ασφαλισμένων
8 Νοεμβρίου, 2012
Δελτίο Τύπου για την απεργία της 07/11
6 Νοεμβρίου, 2012
Σχετικά με την αναγραφή φαρμακευτικής αγωγής και παρακλινικών εξετάσεων στο βιβλιάριο υγείας των ασφαλισμένων
8 Νοεμβρίου, 2012
Εμφάνιση όλων

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης συνταγών φαρμακείων μηνός Οκτωβρίου 2012