Διακήρυξη διαγωνισμού webinars 2023-2025
26 Ιανουαρίου, 2023
Ενημέρωση για την πληρωμή του 5% μηνός Οκτωβρίου
30 Ιανουαρίου, 2023
Διακήρυξη διαγωνισμού webinars 2023-2025
26 Ιανουαρίου, 2023
Ενημέρωση για την πληρωμή του 5% μηνός Οκτωβρίου
30 Ιανουαρίου, 2023
Εμφάνιση όλων

Μετάθεση ημερομηνίας ισχύος του νέου Δελτίου Τιμών για τα φαρμακεία

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2023

Αρ. Πρωτ. 432

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι η ημερομηνία ισχύος του νέου Δελτίου  Τιμών Φαρμάκων που αρχικά  είχε ορισθεί για τα φαρμακεία μας ,από τις 30.1.2023 , μετατίθεται για τις   13.2.2023. Σύμφωνα με την τροποποίηση της Δ3(α)72397/16-12-2022 απόφασης το  Δελτίο ισχύει:

Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από την ανάρτησή του ,

Για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 20 – 1 – 2023 και

Για τα φαρμακεία από 13 – 02 – 2023.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- «Τροποποίηση της Δ3(α)72397/16-12-2022 απόφασης με θέμα: «Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2022»