Καθορισμός διαδικασίας υποβολής συνταγών στις περιπτώσεις φαρμακείων που εκτελούν συνταγές κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων

Άσκηση ελεγκτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ
23 Σεπτεμβρίου, 2012
Σχετικά με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
23 Σεπτεμβρίου, 2012
Άσκηση ελεγκτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ
23 Σεπτεμβρίου, 2012
Σχετικά με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
23 Σεπτεμβρίου, 2012
Εμφάνιση όλων

Καθορισμός διαδικασίας υποβολής συνταγών στις περιπτώσεις φαρμακείων που εκτελούν συνταγές κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων

Καθορισμός διαδικασίας υποβολής συνταγών στις περιπτώσεις φαρμακείων

που εκτελούν συνταγές κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αναστολής της επί

πιστώσει χορήγησης φαρμάκων