Καθορισμός διαδικασίας παρακρατήσεων σε λογαριασμούς φαρμακείων από τον ΕΟΠΥΥ