Έγκριση του Θετικού Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων της παρ.1α, αρ.12 του ν.3816/2010
29 Μαρτίου, 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3816 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ
29 Μαρτίου, 2013
Εμφάνιση όλων

Ηλεκτρονική Υποβολή αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού

Ηλεκτρονική Υποβολή αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού (από 2/4/13)

Εκ του Π.Φ.Σ.: Οι γνωματεύσεις αναλωσίμων που θα κατατεθούν στην ΚΜΕΣ μαζί με τις συνταγές του μηνός Μαρτίου, θα συνοδεύονται από ξεχωριστή αναλυτική κατάσταση (χειρόγραφη ή εκτυπωμένη από το πρόγραμμα φαρμακείου) καθώς επίσης και από ξεχωριστό τιμολόγιο.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν απαιτείται θεώρηση για αναλώσιμα ακόμα και όταν το ποσό υπερβαίνει τα 150 ευρώ.