Επιβολή προστίμων από τον Ε.Ο.Φ. σε καταστήματα λιανικής για παράνομη πώληση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. κατόπιν αναφορών του Π.Φ.Σ.
10 Μαΐου, 2022
Εκπόνηση επιστημονικών μελετών αναφορικά με θέματα της καθημερινότητας των φαρμακείων σε συνεργασία με Εκπ. Ιδρύματα, Επιστημονικές Εταιρείες & Οργανώσεις
13 Μαΐου, 2022
Επιβολή προστίμων από τον Ε.Ο.Φ. σε καταστήματα λιανικής για παράνομη πώληση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. κατόπιν αναφορών του Π.Φ.Σ.
10 Μαΐου, 2022
Εκπόνηση επιστημονικών μελετών αναφορικά με θέματα της καθημερινότητας των φαρμακείων σε συνεργασία με Εκπ. Ιδρύματα, Επιστημονικές Εταιρείες & Οργανώσεις
13 Μαΐου, 2022
Εμφάνιση όλων

Εφημερίες Φαρμακείων Ρεθύμνου