Ενημέρωση για τη νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ 1954 Β’) εκτάκτων μέτρων
29 Μαρτίου, 2023
Με επιτυχία διεξήχθη το 2ο σεμινάριο χρηματοοικονομικής διαχείρισης φαρμακείου στη Λαμία
3 Απριλίου, 2023
Εμφάνιση όλων

Επιστολή ΠΦΣ προς του Υπ. Υγείας για το ζήτημα των εσφαλμένων τιμών σε ΜΗΣΥΦΑ κατά την εκτέλεση των συνταγών στο Σ.Η.Σ.

Αθήνα,  31 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1377

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε τα σκευάσματα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των ΜΗΣΥΦΑ, υπόκεινται σε ανατιμήσεις με ευθύνη των KAK, οι οποίοι διαμορφώνουν τις χονδρικές τιμές πώλησης αυτών. Ακολούθως, οι τιμές λιανικής πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ διαμορφώνονται αναλόγως, όταν αυτά διατίθενται ελεύθερα από τα φαρμακεία.

Παρατηρήθηκε ωστόσο το φαινόμενο οι τιμές συγκεκριμένων σκευασμάτων εξ’ αυτών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ – για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες συνταγογραφούνται για εγκεκριμένες ενδείξεις – να παραμένουν αμετάβλητες το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρά την αύξηση των χονδρικών τους τιμών, όπως αυτές προκύπτουν από τα Δελτία Τιμών ΜΗΣΥΦΑ του Υπουργείου.

Με την επιστολή μας προς το Υπουργείο Υγείας την οποία επισυνάπτουμε, ζητήσαμε την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα έτσι όπως σας το αναφέραμε στην επιστολή μας, οποιαδήποτε ηλεκτρονική συνταγή με ΜΗΣΥΦΑ θεωρείται προβληματική και μη νόμιμη  ως προς την εκτέλεσή της και ο ασθενής θα καταβάλλει εξ ολοκλήρου την αξία του σκευάσματος ΜΗΣΥΦΑ, που θα αναγράφεται στη σχετική ηλεκτρονική συνταγή.

Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη, σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ