ΝΕΩΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΕΩΣ ΕΤΑΑ
3 Ιουλίου, 2012
ΠΦΣ:Απόφαση ΣτΕ για τα γάλατα α’ βρεφικής ηλικίας
5 Ιουλίου, 2012
Εμφάνιση όλων

Επιστολή ΠΦΣ για την ηλ.καταχώρηση χειρόγραφων συνταγών

…για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να μετακινηθεί κατά ένα τρίμηνο η ημερομηνία έναρξης του μέτρου, ώστε στο χρονικό αυτό διάστημα να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ευρισκόμενες σε εξέλιξη διαδικασίες για την επιτυχή εφαρμογή του μέτρου.

Εδώ η επιστολή