ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΟΦ 15/05/2012)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ Η’ ΑΝΕΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ΦΕΚ 497/ Β’/28-02-2012)
16 Μαΐου, 2012
O KOΜΠΟΣ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΚΤΕΝΙ
17 Μαΐου, 2012
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ Η’ ΑΝΕΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ΦΕΚ 497/ Β’/28-02-2012)
16 Μαΐου, 2012
O KOΜΠΟΣ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΚΤΕΝΙ
17 Μαΐου, 2012
Εμφάνιση όλων

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΟΦ 15/05/2012)

Επικαιροποιημένος κατάλογος με συμμετοχές ασφαλισμένων στα φάρμακα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.38 του Ν.4025/2011
Ο ΕΟΦ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4025/2011 (228 Α΄/2012) και της Υ.Α. Φ42000/οικ.2555/353 (ΦΕΚ Β΄497/2012) αναρτά στην ιστοσελίδα του, κατάλογο με τις δραστικές ουσίες και τα αντίστοιχα προς αυτές κυκλοφορούντα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον ισχύοντα Θετικό Κατάλογο και στο Συμπλήρωμα αυτού και που ορίζονται ως θεραπεία βάσει των εγκεκριμένων τους ενδείξεων που αναγράφονται στα φύλλα περίληψης χαρακτηριστικών των προϊόντων για τις δημοσιευμένες παθήσεις, η φαρμακοθεραπεία των οποίων αποζημιώνεται με μειωμένη (10%) ή συμμετοχή μηδέν (0%) του ασφαλισμένου στα φάρμακα. Για όλα τα υπόλοιπα φάρμακα του Θετικού Καταλόγου η συμμετοχή του ασφαλισμένου είναι 25% εκτός αν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3816/2010, οπότε είναι 0% για όλα τα ΦΥΚ.

1. Αρχικός κατάλογος (σε αντιστοιχία με τον Θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων)

2. Συμπλήρωμα καταλόγου (σε αντιστοιχία με το συμπλήρωμα του Θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων)