Επίσκεψη ΠΦΣ στον Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή για το θέμα εγγραφής των ατομ. επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ

Ενημέρωση για το κατατεθέν σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας που περιλαμβάνει άρθρα που αφορούν τα φαρμακεία
29 Σεπτεμβρίου, 2022
Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΦΣ
29 Σεπτεμβρίου, 2022
Ενημέρωση για το κατατεθέν σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας που περιλαμβάνει άρθρα που αφορούν τα φαρμακεία
29 Σεπτεμβρίου, 2022
Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΦΣ
29 Σεπτεμβρίου, 2022
Εμφάνιση όλων

Επίσκεψη ΠΦΣ στον Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή για το θέμα εγγραφής των ατομ. επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022

  Μετά  από σημερινή επίσκεψη μελών του προεδρείου του ΠΦΣ με τον Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Σωτ. Αναγνωστόπουλο, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Δεν εγγράφονται τα φαρμακεία στα επιμελητήρια
2.Δεν θα επιβληθούν πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης εγγραφής στο ΓΕΜΗ για τις ατομικές επιχειρήσεις φαρμακείων
3. Δεν απαιτείται αναδρομική πληρωμή των τελών στο ΓΕΜΗ
4.  Διευκρινίστηκε ότι δεν απαιτείται καμία ενέργεια εγγραφής των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ . Θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Εκ του ΠΦΣ