Οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ για τον τρόπο υποβολής των συνταγών ΕΟΠΥΥ λόγω του τακτικού ελέγχου
29 Δεκεμβρίου, 2022
Περαιτέρω διευκρινίσεις για την ημερομηνία έκδοσης των πιστωτικών τιμολογίων
30 Δεκεμβρίου, 2022
Οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ για τον τρόπο υποβολής των συνταγών ΕΟΠΥΥ λόγω του τακτικού ελέγχου
29 Δεκεμβρίου, 2022
Περαιτέρω διευκρινίσεις για την ημερομηνία έκδοσης των πιστωτικών τιμολογίων
30 Δεκεμβρίου, 2022
Εμφάνιση όλων

Ενημέρωση ΠΦΣ για διαδικασίες που αφορούν τα φαρμακεία στο τέλος του έτους

Αθήνα,  29 Δεκεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 5573

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Ενημέρωση ΠΦΣ για διαδικασίες που αφορούν τα φαρμακεία στο τέλος του έτους

 

Για την έκδοση τιμολογίων για τις «Εγγραφές στον προσωπικό ιατρό» ανά μήνα αναφοράς
Για την έκδοση ενός Πιστωτικού τιμολογίου παρακρατήσεων έτους 2022 που θα συμπεριληφθεί στη ΣΣΥ
Για την υποβολή και πληρωμή των εντύπων διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού μηνός Δεκεμβρίου
Για το νέο νόμο 5007/22 (241 Α΄) του Υπ. Υγείας (παράταση μέτρων covid-19)
Πίνακας Απογραφής Φαρμάκων του Ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών
Παρακράτηση φόρου 4% κατά την προμήθεια αγαθών και 8% από την παροχή υπηρεσιών από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης
Έκδοση των τιμολογίων σύμφωνα με το MyData
Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες

 

Για την έκδοση τιμολογίων για τις «Εγγραφές στον προσωπικό ιατρό» ανά μήνα αναφοράς

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την υποβολή του μηνός Δεκεμβρίου στην πύλη της ΚΜΕΣ, θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για τις εγγραφές στον προσωπικό ιατρό, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 28/11ου έως και 27/12ου, κάνοντας χρήση των αναρτημένων δικαιωμάτων αποζημίωσης στην επιλογή «ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ» της πύλης ΚΜΕΣ.  (Όπως ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση των «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ COVID-19»)

Για πρακτικούς λόγους και προς αποφυγή λαθών (ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην πληρωμή φαρμάκων, εμβολίων κλπ. μηνός Δεκεμβρίου), μετά το κλείσιμο της ηλεκτρονικής υποβολής του Δεκεμβρίου, θα γίνει δυνατή η υποβολή ξεχωριστών τιμολογίων των μηνών 9ου, 10ου, 11ου για τις εγγραφές στον προσωπικό ιατρό στο διάστημα 16 – 23/01/2023, με ξεχωριστές ηλεκτρονικές υποβολές και ΣΣΥ για έκαστο μήνα στο σύστημα της ΚΜΕΣ και αφού αναρτηθούν πρώτα στην πύλη ΚΜΕΣ οι συγκεκριμένες εγγραφές για κάθε μήνα.

Σε περίπτωση που κάποιο φαρμακείο στο διάστημα που είναι ενεργή η ηλεκτρονική υποβολή για τον Δεκέμβριο, χρειαστεί να υποβάλει λογαριασμό για διορθώσεις υποβολών φαρμάκων, εμβολίων, κλπ. για τους μήνες 9ο, 10ο, 11ο, τότε η ηλεκτρονική υποβολή για τον προσωπικό ιατρό για τους μήνες 9ο, 10ο, 11ο δεν θα είναι δυνατή αλλά θα μπορέσει να διεξαχθεί εκ νέου από 1η/2/23 και μετά.

Οι αποστολές των ΣΣΥ-Τιμολογίων για τις υπηρεσίες εγγραφών των πολιτών σε προσωπικό ιατρό, μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, θα κατατεθούν σε ένα ξεχωριστό φάκελο και θα γίνουν για τα φαρμακεία που καταθέτουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, μέχρι τις 23 Ιανουαρίου. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αυτών των ΣΣΥ-τιμολογίων από τους Συλλόγους ή Διανεμητικούς Λογαριασμούς στην ΚΜΕΣ, θα είναι η 27η Ιανουαρίου.

Όλα τα τιμολόγια που αφορούν τις εγγραφές σε προσωπικό ιατρό, θα εκδοθούν τον Ιανουάριο και θα υποβληθούν καθένα από αυτά ξεχωριστά, στον μήνα αναφοράς στον οποίο αντιστοιχούν. Αυτό θα γίνει με είσοδο του φαρμακοποιού στη «ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» της πύλης ΚΜΕΣ, επιλέγοντας για την υποβολή ως μήνα αναφοράς, κάθε φορά , αυτόν στον οποίο αντιστοιχούν οι εγγραφές στον προσωπικό ιατρό που περιλαμβάνονται σε κάθε ξεχωριστό τιμολόγιο.

Με τον τρόπο αυτό τα φαρμακεία θα εκδώσουν ένα ΣΣΥ και ένα πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για κάθε μήνα εγγραφών (9ο , 10ο, 11ο) στον προσωπικό ιατρό και συγκεκριμένα:

– για το Σεπτέμβριο (από 5 έως 27/9ου),

– για τον Οκτώβριο (από 28/9ου έως 27/10ου),

– για το Νοέμβριο (από 28/10ου έως 27/11ου)

Συνοπτικά όσον αφορά τα τιμολόγια εγγραφών στον προσωπικό ιατρό, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι:

Τα τιμολόγια που θα εκδοθούν θα είναι παροχής υπηρεσιών
Το ποσό αποζημίωσης για κάθε εγγραφή σε προσωπικό ιατρό έχει οριστεί σε 3 ευρώ + ΦΠΑ 24% ή 17% για παραμεθόριες περιοχές
Θα εκδοθεί ένα τιμολόγιο ανά μήνα εγγραφών στο προσωπικό ιατρό
Τα τιμολόγια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά καθένα ξεχωριστά, στο μήνα αναφοράς στον οποίο αντιστοιχούν

 

Για την έκδοση ενός Πιστωτικού τιμολογίου παρακρατήσεων έτους 2022 που θα συμπεριληφθεί στη ΣΣΥ

       Το Πιστωτικό Τιμολόγιο παρακρατήσεων έτους 2022, θα υποβληθεί στο φάκελο συνοδευτικών εγγράφων μηνός Δεκεμβρίου αφού δηλωθεί στην πύλη της ΚΜΕΣ ως τύπου «5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο» και συμπεριληφθεί στη ΣΣΥ.

 

Στη διαδικτυακή πύλη της ΚΜΕΣ θα αναρτηθεί η «ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ» που αφορά :

τις συνολικές παρακρατήσεις του rebate (Ν.3918/11)
τις εκπτώσεις επί των τιμολογίων για ποσά άνω των 35.000 ευρώ (Ν.4052/12)
των πιθανών περικοπών σε συνταγές για το έτος 2022 και συγκεκριμένα για τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο από τον 12ο /21 έως και τον 5ο /22, και για τον τακτικό έλεγχο από τον 6ο /22 έως και τον 10ο /22 για το 95%, και από τον 6ο /22 έως και 9ο /22 για το 5%.  Έχει ζητηθεί επανειλημμένα από την ΚΜΕΣ να αναρτήσει την ανάλυση εκκαθάρισης και πληρωμής, αναλυτικά για κάθε μήνα στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου και ελπίζουμε αυτό να γίνει άμεσα.

        Κάθε φαρμακείο με βάση αυτή τη βεβαίωση, θα πρέπει να εκδώσει Πιστωτικό Τιμολόγιο με ημερομηνία 31.12.2022 ή μεταγενέστερη.  Στη βεβαίωση θα υπάρχει η ανάλυση των ποσών παρακράτησης ανά κατηγορία ΦΠΑ, προκειμένου να μεταφερθούν αυτά αντίστοιχα στο μηχανογραφικό πρόγραμμα διαχείρισης του φαρμακείου και να εκδοθούν τα πιστωτικά τιμολόγια μηχανογραφικά, όπως γίνεται κάθε χρόνο.

        Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν μηχανογραφικό πρόγραμμα (ή δεν το χρησιμοποιούν για την έκδοση τιμολογίων) θα μπορούν από την πύλη της ΚΜΕΣ να εκδώσουν Πιστωτικό Τιμολόγιο χρησιμοποιώντας προσυμπληρωμένη φόρμα, η οποία θα συμπληρωθεί αυτόματα με τα ποσά των παρακρατήσεων και περικοπών.

Το πρωτότυπο πιστωτικό Τιμολόγιο θα πρέπει να συμπεριληφθεί μέσα στο Φάκελο υποβολής συνοδευτικών εγγράφων που αφορά την κατάθεση μηνός Δεκεμβρίου 2022 και το αντίγραφο αυτού κατατίθεται μαζί με τα έγγραφα που συνυποβάλλονται με το φυσικό αρχείο των συνταγών Δεκεμβρίου.

Υποβολή και πληρωμή εντύπων διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού μηνός Δεκεμβρίου

Προσοχή: Δεν θα υποβάλετε τα σχετικά έντυπα διενέργειας εμβολιασμού τα οποία έχετε εκδώσει, με την υποβολή συνταγών εμβολίων του Δεκεμβρίου. Ο λόγος είναι, ότι αυτό ζητήθηκε από τα μηχανογραφικά προγράμματα καθόσον δήλωσαν αδυναμία έγκαιρης υλοποίησης τη εφαρμογής άντλησης των αριθμών των εντύπων διενέργειας, από την ΗΔΙΚΑ στα πρόγραμμα τους.

Προσοχή: Όσα προγράμματα τελικά υλοποίησαν την εφαρμογή, παρόλες τις αρχικές αντιρρήσεις που εξέφρασαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, δεν θα πρέπει να εντάξουν τα συγκεκριμένα έντυπα διενέργειας στην υποβολή «Εμβολίων ΕΠΕ» μηνός Δεκέμβριου, ούτε φυσικά στην υποβολή των «Εμβολίων ΕΠΕ» συνταγών Ιανουαρίου.  Όπως συμφωνήσαμε με την ΚΜΕΣ και τον ΕΟΠΥΥ θα δημιουργηθεί μια ξεχωριστή υποβολή για τα έντυπα διενέργειας του μηνός Δεκεμβρίου, και θα κατατεθούν ξεχωριστά στις αρχές Φεβρουάριου. Τονίζουμε να μην αποσταλούν εκ παραδρομής τα έντυπα της διενέργειας εμβολιασμού τώρα , ούτε ηλεκτρονικά, ούτε ως φυσικό αρχείο αλλά να τα κρατήσετε για αργότερα.

Πίνακας Απογραφής Φαρμάκων του Ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών

        Σας υπενθυμίζουμε ότι στο τέλος κάθε χρόνου θα πρέπει να γίνει απογραφή των ποσοτήτων των ναρκωτικών φαρμάκων του Ν.3459/2006  τις οποίες διαθέτουν τα φαρμακεία στις 31/12/2022.

Στις καταστάσεις αυτές οι οποίες δύναται να είναι μηχανογραφημένες (μέσω των προγραμμάτων) ή χειρόγραφες θα πρέπει να αναγράφεται:

η επωνυμία του Φαρμακείου,
τα αποθέματα των φαρμάκων του Ν.3459/2006 την 31η.12.2022,
η ημερομηνία παράδοσης στην Υπηρεσία,
σφραγίδα Φαρμακείου και υπογραφή.

        Η κατάσταση απογραφής του κάθε φαρμακείου συμπληρώνεται εις διπλούν. Το ένα διπλότυπο κατατίθεται στην Υπηρεσία ενώ το άλλο επιστρέφεται υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την Υπηρεσία και φυλάσσεται  στο  Φαρμακείο.

        Για την απογραφή των φαρμάκων του κρατικού μονοπωλίου (πεθιδίνες, μορφίνες) χρησιμοποιείται αποκλειστικά το Βιβλιάριο Ετήσιων Καταστάσεων Ναρκωτικών Φαρμάκων που είναι τριπλότυπο και τα δύο πρώτα φύλλα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. Η υποβολή των καταστάσεων, για όσα φαρμακεία διαθέτουν το Βιβλιάριο (διαθέτουν ονομαστική πάγια εντολή πώλησης ναρκωτικών), είναι υποχρεωτική έστω και αν η κίνηση μέσα στο έτος ήταν μηδενική.

Ενημέρωση για το νέο νόμο 5007/22 (241 Α΄) του Υπουργείου Υγείας: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις». Συγκεκριμένα:

Mε τo άρθρο 35 (παρ. 5) που αναφέρεται στις «Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19»

Παρατείνεται η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος από τους επιτρεπόμενους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φαρμακοποιοί, έως την 31η.3.2023.

Με το Άρθρο 51 που αναφέρεται στην «Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας»:

Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονίων πασχόντων, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της γνωμάτευσης σε έντυπη μορφή ή θεώρησής της από ελεγκτή ιατρό, έως την 31η.3.2023. Οι γνωματεύσεις  εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.

Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης συνταγών για χρόνια νοσήματα μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της συνταγής και της επισύναψης τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, έως την 31η.3.2023.

Επίσης, για φάρμακα τα οποία εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής μέχρι την 31η.3.2023, κατόπιν καταχώρησης του σχετικού αιτήματος από τον ιατρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σ.Η.Π..

Η λήξη συνταγών ΕΟΠΥΥ των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να εκδοθούν από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αναμένεται να παραταθεί έως την 31η.3.2023, με τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθεί η ΗΔΙΚΑ.

Παρακράτηση φόρου 4% κατά την προμήθεια αγαθών και 8% από την παροχή υπηρεσιών από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης

Για την παρακράτηση φόρου 4% από τον ΕΟΠΥΥ για τα τιμολόγια των υποβολών των  Ιατροτεχνολογικών  Προϊόντων και για τη «διάθεση των μέσων  αυτοδιαγνωστικής διαδικασίας COVID-19», όπως επίσης για την παρακράτηση φόρου 8% από τον ΕΟΠΥΥ για τα τιμολόγια της «επιβεβαίωσης των Ραντεβού εμβολιασμών COVID-19», των «εγγραφών των πολιτών στον προσωπικό ιατρό» και τιμολογίων που αφορούν το eΔΑΠΥ, δεν εκδίδεται καμία βεβαίωση καθώς η παρακράτηση θα εμφανιστεί αυτόματα  στο σύστημα  του Τaxisnet και θα συμψηφιστεί με τις λοιπές φορολογικές μας υποχρεώσεις.

Πρόκειται για παρακράτηση φόρου που εμπίπτει στο γενικό κανόνα για τις “προμήθειες κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών” από Οργανισμούς και Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και αντιστοιχεί στην απόκλιση του ποσού που ο ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζει στους παρόχους και του ποσού το οποίο τελικά κατατίθεται στο λογαριασμό τους.

Το συνολικό άθροισμα των ποσών αυτών τα οποία παρακρατούνται για κάθε μήνα, θα το δει ο Λογιστής συγκεντρωτικά μέσα στο σύστημα του taxisnet ως “Εικόνα αποδοχών 2022” και θα πρέπει να το προσμετρήσει ως “Φόρος που παρακαρατήθηκε” από τον ετήσιο φόρο εισοδήματος.

Έκδοση των τιμολογίων σύμφωνα με το MyData

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα και με την από 13.12.2021 γνωμοδότηση του οικονομικού και φορολογικού σύμβουλου κ. Γ. Κορομηλά:

Τα τιμολόγια που θα εκδοθούν θα φέρουν την ημερομηνία στην οποία εκδίδονται καθόσον αυτό απαιτεί η σωστή διαβίβαση των δεδομένων στο myDATA.
Ο ΦΠΑ καταλογίζεται στην περιοδική δήλωση του μήνα ή του τριμήνου, στο οποίο εμπίπτει η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου,
Το έσοδο της παροχής της υπηρεσίας ή της πώλησης, η οποία περιγράφεται στο τιμολόγιο, αναγνωρίζεται και συνυπολογίζεται στο οικονομικό έτος το οποίο αφορά, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου.
Κατά αντιστοιχία, τα ανωτέρω ισχύουν και για τα πιστωτικά τιμολόγια τα οποία θα εκδώσουμε για το οικονομικό έτος 2022.

Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες

        Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 5000/2022 (ΦΕΚ A’ 226/09-12-2022) παρατείνεται έως και την 30/06/2023 η εφαρμογή μειωμένου και υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% και 6 %  αντίστοιχα, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία  οι μειωμένοι συντελεστές είχαν ισχύ ως και την 31-12-2022.

Άρθρο 10/Ν. 5000/2022

«3.Η παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., που εφαρμόζεται για κάποια αγαθά ατομικής υγιεινής και προστασίας (μάσκες, γάντια, σαπούνια, αντισηπτικά μαντηλάκια και διαλύματα κλπ.), και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η παρ. 1 ισχύει έως και τις 30.6.2023.».

4.Το τρίτο εδάφιο της παρ. 47 του Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα Φ.Π.Α. τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης, και διαμορφώνεται ως εξής:

«Ο υπερμειωμένος συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως και τις 30.6.2023 και μετά την ημερομηνία αυτή τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%).».

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ