ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
20 Φεβρουαρίου, 2024
Νέες χονδρικές τιμές σε φαρμακευτικά σκευάσματα των εταιρειών Bausch + Lomb , LEO & PIERRE FABRE
23 Φεβρουαρίου, 2024
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
20 Φεβρουαρίου, 2024
Νέες χονδρικές τιμές σε φαρμακευτικά σκευάσματα των εταιρειών Bausch + Lomb , LEO & PIERRE FABRE
23 Φεβρουαρίου, 2024
Εμφάνιση όλων

Ενημέρωση για τρέχοντα φορολογικά και εργασιακά θέματα

Αθήνα,  23 Φεβρουαρίου 2024

Αριθμ. Πρωτ. 800

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε εξέλιξη βρίσκονται φορολογικά και εργασιακά θέματα που ενδιαφέρουν και τον κλάδο μας, για τα οποία τα αρμόδια Υπουργεία έχουν ανακοινώσει ότι προχωρούν στην υλοποίηση τους.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ και με τα ως τώρα δεδομένα, οι τρόποι διασύνδεσης των προγραμμάτων και εφαρμογών τιμολόγησης με τα τερματικά EFT/POS μπορεί να επιτευχθεί με :

Α) Αναβάθμιση των φορολογικών ταμειακών μηχανών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει μέχρι σήμερα, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Η διαδικασία αυτή πρέπει να υλοποιηθεί σε συνεργασία των παρόχων POS και των εταιριών υποστήριξης των ταμειακών μηχανών.
Oι συνάδελφοι θα πρέπει να γνωρίζουν σχετικά, ότι υπάρχουν ταμειακές μηχανές που είτε λόγω παλαιότητας, είτε λόγω ασυμβατότητας, δεν είναι δυνατόν να διασυνδεθούν. Αντίστοιχα, υπάρχουν POS που επίσης δεν είναι δυνατό να αναβαθμισθούν.

Β)  Αναφορικά με όσους χρησιμοποιούν Φορολογικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜΑΣ), απαιτείται η προμήθεια ΦΗΜΑΣ νέας γενιάς προς αντικατάσταση των υπαρχόντων και προς το παρόν δεν υπάρχει στην αγορά καμία διαθεσιμότητα σε ΦΗΜΑΣ οι οποίοι να είναι συμβατοί με την ΑΑΔΕ και να επιτυγχάνουν διασύνδεση με τα POS.

Γ)  Πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Σχετικά με ερωτήματα τα οποία δεχόμαστε για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος φαρμακοποιός να έλθει σε επικοινωνία με την εταιρεία του μηχανογραφικού προγράμματος του φαρμακείου του, για την επιλογή κατάλληλου παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Εφιστούμε την προσοχή σας διότι όλοι οι πάροχοι δεν είναι συμβεβλημένοι με την ΑΑΔΕ, όπως επίσης ότι απαιτείται έρευνα αγοράς για τα συνδυαστικά πακέτα ηλεκτρονικής τιμολόγησης που προσφέρονται σχετικά με τις αποδείξεις λιανικής και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται, τα οποία δύναται και να διαχωριστούν (πχ. να επιλεγεί μόνο το πακέτο για ηλεκτρονικά τιμολόγια).

Εξαιτίας των τεράστιων προβλημάτων που υπάρχουν με τη διασύνδεση και δικτύωση των POS με τις ταμειακές μηχανές, την αδυναμία εξυπηρέτησης των χιλιάδων φαρμακείων μας που πρέπει να διασυνδεθούν εντός ελαχίστων ημερών, την αδυναμία προμήθειας νέων ταμειακών μηχανών όπου αυτό απαιτείται και την προμήθεια νέων φορολογικών μηχανισμών (ΦΗΜΑΣ) που θα αντικαθιστούν τους παλιούς, ζητήθηκε παράταση έξι (6) μηνών στις παραπάνω απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν έχει δοθεί παράταση μέχρι σήμερα.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος διερεύνησε τη δυνατότητα εξεύρεσης προσφορών από παρόχους ψηφιακής κάρτας, προκειμένου τα φαρμακεία να επιτύχουν ανταγωνιστικές τιμές.
Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε σχετικά με την επιλογή κατάλληλου παρόχου ψηφιακής κάρτας, ότι ο κάθε λογιστής χρησιμοποιεί συγκεκριμένο πρόγραμμα που πρέπει να είναι συμβατό με την εφαρμογή του παρόχου ψηφιακής κάρτας που θα επιλέξετε, προκειμένου να επιτύχετε αυτόματη μεταφορά των δεδομένων.

Είναι σημαντικό να υπάρχει διαρκής και κατάλληλη υποστήριξη του παρόχου προς το φαρμακείο για την παραμετροποίηση και την εκπαίδευση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος, όπως επίσης αυτό να έχει την δυνατότητα προειδοποίησης προς τον εργοδότη στην περίπτωση που ο εργαζόμενος αμελήσει να ενημερώσει την εφαρμογή της κάρτας εργασίας.

Για οτιδήποτε νεότερο σχετικά με την πορεία των εξελίξεων θα υπάρξει ενημέρωση.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ