Ενημέρωση για το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής του ΕΟΠΥΥ, η οποία έκανε αποδεκτές τις ενστάσεις συναδέλφων για την απουσία ταινίας γνησιότητας και για την αναγραφόμενη δοσολογία σε σχέση με τα χορηγούμενα εμβαλάγια

Νέα περίοδος αποζημίωσης των Φ.Σ. για τα φαρμακεία – μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων
8 Φεβρουαρίου, 2023
Υποβολή ,εκκαθάριση και εξόφληση των συνταγών ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ (ΓΕΣ,ΓΕΑ,ΓΕΝ) μέσω του ΕΟΠΥΥ
20 Φεβρουαρίου, 2023
Νέα περίοδος αποζημίωσης των Φ.Σ. για τα φαρμακεία – μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων
8 Φεβρουαρίου, 2023
Υποβολή ,εκκαθάριση και εξόφληση των συνταγών ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ (ΓΕΣ,ΓΕΑ,ΓΕΝ) μέσω του ΕΟΠΥΥ
20 Φεβρουαρίου, 2023
Εμφάνιση όλων

Ενημέρωση για το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής του ΕΟΠΥΥ, η οποία έκανε αποδεκτές τις ενστάσεις συναδέλφων για την απουσία ταινίας γνησιότητας και για την αναγραφόμενη δοσολογία σε σχέση με τα χορηγούμενα εμβαλάγια

Αθήνα,  9 Φεβρουαρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 621

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Ενημέρωση των συναδέλφων για το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής του ΕΟΠΥΥ, η  οποία έκανε αποδεκτές τις ενστάσεις συναδέλφων για την απουσία ταινίας γνησιότητας και για την αναγραφόμενη δοσολογία σε σχέση με τα χορηγούμενα εμβαλάγια»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από την έκδοση των «πορισμάτων της Επιτροπής για την επανεξέταση αιτημάτων συμβεβλημένων παρόχων», η οποία έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια, γίνεται φανερό ότι η Επιτροπή των ενστάσεων μετά από τις στοχευμένες παρεμβάσεις του ΠΦΣ όλο το προηγούμενο διάστημα και τη δια ζώσης ενημέρωση για τα θέματα αυτά στη φαρμακευτική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, έκανε σχεδόν καθολικά αποδεκτές τις ενστάσεις που αφορούσαν στις δύο μοναδικές περιπτώσεις, στις οποίες το φαρμακείο εμφανίζεται ελεγχόμενο και εκτεθειμένο κατά το φαρμακευτικό έλεγχο των συνταγών:

Την έλλειψη ταινίας γνησιότητας από το φύλλο εκτέλεσης
Την χορήγηση επιπλέον ποσότητας εμβαλαγίων, από αυτή που δικαιολογεί η δοσολογία που αναγράφεται επί της συνταγής για σκευάσματα εκτός από δισκία, σιρόπια και σκευάσματα με τη μορφή αμπούλας, για τα οποία λειτουργούν από την αρχή του τακτικού ελέγχου οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι (κόφτες).
Πλέον, με τις προτάσεις του ΠΦΣ για το ζήτημα αυτό, έγιναν αποδεκτές οι ενστάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν από φαρμακοποιούς για την έλλειψη κουπονιού, αφού στην περίπτωση αυτή η αρμόδια επιτροπή διαπιστώνει μετά τον διενεργούμενο έλεγχο μέσω της ΗΔΙΚΑ, ότι η ταινία γνησιότητας που λείπει από την σαρωμένη εικόνα της συνταγής του δείγματος, δύναται να ανακτηθεί και να «επιβεβαιωθεί η ηλεκτρονική ακύρωσή της», κάνοντας την ένσταση αποδεκτή.
Επίσης, έγιναν αποδεκτές οι ενστάσεις φαρμακοποιών οι οποίοι προσκόμισαν «επαρκή στοιχεία στήριξης της ένστασης» όπως υπεύθυνη δήλωση ιατρού για «εκ παραδρομής εσφαλμένη αναγραφή δοσολογικού σχήματος, το οποίο δεν ανταποκρίνονταν στην ενδεδειγμένη δοσολογία την οποία είχαν συστήσει στον ασθενή», αναφέροντας την πραγματική δοσολογία την οποία είχαν συστήσει. Στην πλειονότητα τους αυτές οι ενστάσεις έγιναν αποδεκτές από την αρμόδια επιτροπή, εκτός βέβαια από περιπτώσεις όπου τα εμβαλάγια τα οποία είχαν χορηγηθεί, ήταν περισσότερα ακόμη και από αυτά που αντιστοιχούν στην ανώτερη δοσολογία, όπως αυτή ορίζεται από τα SPC των σκευασμάτων αυτών.

Ο ΠΦΣ από την αρχή της εφαρμογής του τακτικού ελέγχου, παρακολουθώντας από κοντά τη διαδικασία, είχε παρέμβει στοχευμένα για την υλοποίηση σειράς προαπαιτούμενων ενεργειών ψηφιοποίησης, σήμανσης και παράτασης ακύρωσης των συνταγών και είχε ζητήσει την παραγωγή διευκρινιστικών εγκυκλίων από τον ΕΟΠΥΥ, με τις οποίες επιλύθηκαν τα προβλήματα στις ΠΕΔΙ όσο αφορά το Διοικητικό έλεγχο του δείγματος αλλά και πλήθος άλλων θεμάτων διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογής αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατά την εξέλιξη του ελέγχου και της εκκαθάρισης. Στόχος ήταν, η επιτήρηση των επιμέρους σταδίων του ελέγχου και η εμπρόθεσμη πληρωμή του 95% και του 5% των υποβολών, αλλά και η ελαχιστοποίηση των περικοπών με την εισαγωγή μίας σειράς από θεραπεύσιμες ενέργειες, για το δραστικό περιορισμό των προστίμων με αναγωγή. Πλέον, με τη λειτουργία της Επιτροπής των ενστάσεων και τις παραδοχές της θεραπεύσιμης ένστασης τόσο για την  ταινία γνησιότητας που λείπει όσο και τα επιπλέον εμβαλάγια από αυτά που δικαιολογεί η αναγραφόμενη δοσολογία του ιατρού, γίνεται εφικτή η ελαχιστοποίηση των επιβαλλόμενων προστίμων.

Οι παρεμβάσεις όμως του ΠΦΣ δεν σταματούν εδώ, αφού με συνεχή ανάδειξη της αναγκαιότητας να αυτοματοποιηθεί περαιτέρω το ΣΗΣ για μια σειρά από λόγους, όπως η διαφάνεια, η ασφάλεια, η εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου, ο επιμερισμός των ευθυνών σε αυτούς που συνταγογραφούν , ο ενιαίος τρόπος εκτέλεσης κ.α., έχει κατορθώσει να επεκτείνει διαρκώς η ΗΔΙΚΑ τους αυτοματοποιημένους ελέγχους (κόφτες) σε ηπαρίνες, σκευάσματα μαγνησίου και σιδήρου και φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις αεροφόρων οδών κ.α., για τα οποία αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τον ΕΟΠΥΥ.

Στόχος είναι η πλήρης αυτοματοποίηση του συστήματος συνταγογράφησης και η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που εμφανίστηκαν με την έναρξη του τακτικού ελέγχου συνταγών φαρμάκου, η οποία υπενθυμίζουμε ότι παρέμενε διαρκής εκκρεμότητα με επιτακτική εφαρμογή ήδη από το 2017, ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόστηκε για τις γνωματεύσεις των ιατροτεχνολογικών στο eDAPY, για όλους τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ