Ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ
10 Απριλίου, 2024
Ενημέρωση για την εκτέλεση συνταγών με φάρμακα του Κρατικού μονοπωλίου
15 Απριλίου, 2024
Ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ
10 Απριλίου, 2024
Ενημέρωση για την εκτέλεση συνταγών με φάρμακα του Κρατικού μονοπωλίου
15 Απριλίου, 2024
Εμφάνιση όλων

Ενημέρωση για το νέο Νομό του Υπ. Υγείας που περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τα φαρμακεία μας

Αθήνα,  15 Απριλίου 2024

Αριθμ. Πρωτ. 1759

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή την Παρασκευή 13.04.2024, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» ΦΕΚ Α’ 55, σύμφωνα με το άρθρο 50 του οποίου παρατείνονται ως την 30η Ιουνίου 2024:

Η ισχύς των μηναίων και επαναλαμβανόμενων συνταγών φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ. Η λήξη των συνταγών ΕΟΠΥΥ των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να εκδοθούν από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αναμένεται να παραταθεί έως την 30η.06.2024 με τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθεί η ΗΔΙΚΑ, δίνοντας προτεραιότητα στις νεοεκδοθείσες συνταγές και κατόπιν αυτών που είχαν συνταγογραφηθεί κατά το προηγούμενο διάστημα.
Η δυνατότητα της επανέκδοσης συνταγών για χρόνια νοσήματα μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της συνταγής και της επισύναψης τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, με την καταχώρηση στο φύλο εκτέλεσης από το φαρμακοποιό της ένδειξης «Επανασυνταγογραφούμενη σταθερή φαρμακευτική αγωγή, για χρόνιες παθήσεις» και του ΑΔΤ του ατόμου που τα παραλαμβάνει.
Η δυνατότητα επανέκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονιών πασχόντων, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της γνωμάτευσης σε έντυπη μορφή ή θεώρησής της από ελεγκτή ιατρό. Στο φύλλο εκτέλεσης σημειώνεται ο ΑΔΤ του παραλήπτη, ως στοιχείο ταυτοποίησης. Οι γνωματεύσεις εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.
Η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) από τους επιτρεπόμενους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φαρμακοποιοί.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ