Οδηγία από την ΗΔΙΚΑ για επανεκτέλεση συγκεκριμένων συνταγών που αφορούν τη συνταγογράφηση ανασφαλίστων
13 Ιουλίου, 2022
Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης επί της πράξης εκκαθάρισης
21 Ιουλίου, 2022
Οδηγία από την ΗΔΙΚΑ για επανεκτέλεση συγκεκριμένων συνταγών που αφορούν τη συνταγογράφηση ανασφαλίστων
13 Ιουλίου, 2022
Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης επί της πράξης εκκαθάρισης
21 Ιουλίου, 2022
Εμφάνιση όλων

Ενημέρωση για τις εμπρόθεσμες πληρωμές της εφορίας και των ασφαλιστικών εισφορών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΘΗΝΑ 21/7/2022

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 3130

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα « Ενημέρωση για τις εμπρόθεσμες πληρωμές της εφορίας και των ασφαλιστικών εισφορών  »

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, λόγω της εφαρμογής των διαδικασιών του Τακτικού ελέγχου συνταγών φαρμάκων από τις συνταγές του Ιουνίου και στο εξής, δεν θα απαιτείται πλέον η προσκόμιση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων οι οποίες θα ανακτώνται αυτόματα από τη Οικονομική Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, μετά από έλεγχο και οριστικοποίηση των λογαριασμών από το Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας Συνταγών.

Η άντληση των ενημεροτήτων έχει ζητηθεί από τον ΠΦΣ – και έχει γίνει αποδεκτό από τον ΕΟΠΥΥ – να γίνεται πριν το τέλος κάθε μήνα, ούτως ώστε να μην υπάρχει το πρόβλημα της αργοπορημένης εμφάνισης των πληρωμών στο ηλεκτρονικό σύστημα. Το πρόβλημα αυτό που εμφανίζεται στις αρχές κάθε μήνα και αφορά και τις πάγιες εντολές πληρωμών, οφείλεται στην καθυστέρηση που παρατηρείται στις ταμειακές ροές των καταβολών οι οποίες γίνονται μέσω των τραπεζών , προς την ΑΑΔΕ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Για τον λόγο αυτό έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον αρμόδιο υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χουρδάκη

Για την τρέχουσα όμως πληρωμή του Ιουνίου, η ΚΜΕΣ μας ενημέρωσε ότι αδυνατεί να ελέγξει και να οριστικοποιήσει δύο μήνες μαζί, δηλαδή να «κλείσει» ταυτόχρονα τους μήνες Μάιο και Ιούνιο στο τέλος του μήνα. Επομένως η οριστικοποίηση του Ιουνίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε τέτοια χρονική στιγμή, που να δώσει τη δυνατότητα της άντλησης των ενημεροτήτων για τα φαρμακεία, αποφεύγοντας έτσι τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου όπου εμφανίζεται το πρόβλημα της φορολογικής και ασφαλιστικής επάρκειας, για τα φαρμακεία που πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο τέλος του Ιουλίου. Για το λόγο αυτό η πληρωμή του Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί περί τις 9-10 Αυγούστου.

Η πληρωμή του Μαΐου αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά στο τέλος του Ιουλίου (28-29 του μήνα).

Από τις συνταγές του Ιουλίου και μετά η άντληση θα γίνεται πάντα στα τέλη κάθε επόμενου μήνα, για να παρακάμπτονται τα προβλήματα με τις ενημερότητες στις αρχές κάθε μηνός και να επισπεύδεται η πληρωμή.

 Συστήνεται οι συνάδελφοι να πληρώσουν εγκαίρως μέσω TAXIS την πρώτη δόση της εφορίας (όσο το δυνατό νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία της 29ης Ιουλίου) καθώς και όσες άλλες οικονομικές εκκρεμότητες τυχόν έχουν με την ΑΑΔΕ (ΕΝΦΙΑ, επιστρεπτέα προκαταβολή), ώστε να εμφανίζονται εγκαίρως φορολογικά ενήμεροι. Στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ δίδεται η δυνατότητα αποπληρωμής όλων των οφειλών οι οποίες είναι καταχωρημένες στο ΤAXIS, με τη χρήση πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας από τον δικαιούχο ή μέσω της οnline υπηρεσίας πληρωμών, IRIS, που υποστηρίζεται από την ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα).

Για τον ίδιο λόγο συστήνεται να γίνεται εγκαίρως η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μέσω του κωδικού RF εντολής πληρωμής του «Ειδοποιητηρίου πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών» το οποίο εκδίδεται περίπου στις 20 κάθε μήνα στη σελίδα του e-ΕΦΚΑ.

 

Αναλυτική ενημέρωση για τις δόσεις της φορολογίας εισοδήματος

 Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών η  «προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, παρατείνεται έως τις 29 Ιουλίου 2022  και ώρα 15:00».

«Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να γίνει έως τις 29 Ιουλίου 2022»

 Ολόκληρο το Άρθρο 58 του Νόμου 4916/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 65/28.03.2022 – Ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθενται παρ. 76 και 77 ως εξής:

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021, (με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση) πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 68 και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.

 

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2021 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών

 

Ημερομηνίες πληρωμής των οκτώ (8) δόσεων του φόρου

 

Πρώτη δόση πληρωμή έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Δεύτερη δόση πληρωμή έως και την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

Τρίτη δόση πληρωμή έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Τέταρτη δόση πληρωμή έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

Πέμπτη δόση πληρωμή έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Έκτη δόση πληρωμή έως και την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Έβδομη δόση πληρωμή έως και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Όγδοη δόση πληρωμή έως και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

 

 

Για τον φόρο εισοδήματος: υπάρχει η δυνατότητα ένταξής του στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων ή αποπληρωμής σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως τις 29 Ιουλίου 2022, προβλέπεται έκπτωση 3% επί του συνολικού ποσού.

ΕΝΦΙΑ: Η 3η δόση καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου 2022

Επιστρεπτέα προκαταβολή:  Στο τέλος του μήνα ξεκινάει η αποπληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής. Τα ποσά που προκύπτουν μπορούν να εξοφληθούν σε έως 96 άτοκες μηνιαίες δόσεις με έναρξη καταβολής της 1ης δόσης έως τις 29 Ιουλίου.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                                           ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ