Οδηγός Εκτύπωσης Βεβαίωσης Παρακρατήσεων βάσει του ποσού αυτόματης επιστροφής για το Α’ και Β’ εξάμηνο 2022
18 Αυγούστου, 2023
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Φ.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
7 Σεπτεμβρίου, 2023
Οδηγός Εκτύπωσης Βεβαίωσης Παρακρατήσεων βάσει του ποσού αυτόματης επιστροφής για το Α’ και Β’ εξάμηνο 2022
18 Αυγούστου, 2023
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Φ.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
7 Σεπτεμβρίου, 2023
Εμφάνιση όλων

Ενημέρωση για την υποβολή των πιστωτικών τιμολογίων για το clawback

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επειδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο, ορισμένα προγράμματα φαρμακείου να ενσωματώνουν τα πιστωτικά τιμολόγια τα οποία εκδόθηκαν για το clawback των αναλωσίμων στα προτεινόμενα για αποστολή των στοιχείων τους στην πύλη της ΚΜΕΣ κατά την ηλεκτρονική υποβολή, σας εφιστούμε την προσοχή ότι τα πιστωτικά αυτά τιμολόγια δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην υποβολή των συνταγών φαρμάκων μηνός Αυγούστου αλλά όπως σας είχαμε ενημερώσει από 18/8ου, θα συγκεντρωθούν είτε από τους διανεμητικούς λογαριασμούς, είτε από τους φαρμακευτικούς συλλόγους, είτε θα υποβληθούν στις τοπικές ΠΕΔΙ, όποτε αυτά εκδοθούν, και παράλληλα θα πρέπει να ενημερωθεί ο λoγιστής σας. Τυχόν συμπερίληψη των πιστωτικών αυτών τιμολογίων, στην υποβολή των συνταγών μηνός Αυγούστου, ενδέχεται να προκαλέσει καθυστέρηση στην πληρωμή σας.

Εκ του ΠΦΣ