Εκπαιδευτικά Σεμινάρια του ΙΔΕΕΑΦ
10 Μαρτίου, 2023
Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου εις μνήμην των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών
20 Μαρτίου, 2023
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια του ΙΔΕΕΑΦ
10 Μαρτίου, 2023
Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου εις μνήμην των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών
20 Μαρτίου, 2023
Εμφάνιση όλων

Ενημέρωση για την αναλογιστική μελέτη και την καταβολή του ΚΑΕΦ 2023 στους δικαιούχους φαρμακοποιούς

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1130

 

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Ενημέρωση για την αναλογιστική μελέτη και την καταβολή του ΚΑΕΦ 2023 στους δικαιούχους φαρμακοποιούς»

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Ι. Όπως είναι γνωστό, εδώ και τρία χρόνια ο Π.Φ.Σ. κάνει χρήση της εφαρμογής του νέου ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος ελέγχου για το ΚΑΕΦ, το οποίο δίνει την δυνατότητα: α) αποτελεσματικότερου ελέγχου της είσπραξης του πόρου 4‰ από τις φαρμακευτικές εταιρείες, β) ελέγχου της επιστροφής του πόρου 4‰ των φαρμακαποθηκών που αφορά σε εξαγώγιμα προϊόντα, και γ) άμεσης έκδοσης των ενταλμάτων πληρωμής μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου των δικαιολογητικών των δικαιούχων του ΚΑΕΦ.

Πλέον, με τη συστηματική οργάνωση του τμήματος και κατόπιν αδιάκοπων και συστηματικών προσπαθειών της Διοίκησης του Π.Φ.Σ., του νομικού συμβούλου και εργαζομένων, επιτεύχθηκε η συστηματική είσπραξη του πόρου του 4‰ από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Η οικονομική δυναμική του ταμείου μας αποδεικνύεται από την αναλογιστική μελέτη και του έτους 2023, όπου αποτυπώνεται ότι η αποθεματοποίηση του λογαριασμού του ΚΑΕΦ ξεπερνά για μια ακόμα χρονιά το 150% (με ελάχιστο απαιτούμενο το 100%) και τα έσοδα από εισφορές προς το Ταμείο να καλύπτουν κατά πολύ τις δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα, τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια. Ταυτόχρονα, σταθερά αυξάνουν οι καταθέσεις του ταμείου, ενώ η εισροή των εσόδων παρουσιάζει σταθερότητα με τάσεις βελτίωσης. Η οργάνωση του ταμείου και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών οδηγούν σε πληρωμή των δικαιούχων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε πλέον, να καταβάλλεται το ΚΑΕΦ φέτος, εντός δύο μηνών στους δικαιούχους φαρμακοποιούς που αποχωρούν από το επάγγελμα, σε σχέση με το χρονικό διάστημα πριν το 2019, όπου η αναμονή έφτανε τους 9 ή 10 μήνες για την καταβολή του ΚΑΕΦ στους δικαιούχους.

Με βάση την αναλογιστική μελέτη του ΚΑΕΦ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ. αποφάσισε ότι αυτή τη χρονιά οι εφάπαξ αποζημιώσεις για τους 270 φαρμακοποιούς που αποχώρησαν για το 2022 να είναι 746,00 Ευρώ ανά έτος, δίδοντας αύξηση της τάξης του 9% σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Επομένως αυτή την χρονιά το ποσό που αντιστοιχεί σε όσους ανελλιπώς διατηρούν φαρμακείο από το 1993 – ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΑΕΦ  – είναι  22.380,00 ευρώ (για 30 έτη), σε σχέση με το ποσό των 19.865,00 ευρώ (για 29 έτη) της προηγούμενη χρονιάς, που αντιστοιχούσε στο ποσό των 685,00 Ευρώ ανά έτος.

Ο στόχος μας είναι το ΚΑΕΦ να αποτελέσει ένα αυτόνομο τμήμα στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ώστε να παρακολουθείται συστηματικά και με αυτοματοποιημένο τρόπο, οι οφειλές και οι εισροές των εταιρειών, όπως επίσης αυτοματοποιημένο πλέον είναι το σύστημα ενημέρωσης από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους για τους φαρμακοποιούς πρόκειται να αποχωρούν από το επάγγελμα.

ΙΙ. Ενημέρωση για το ΚΑΕΦ

Πώς προκύπτουν οι πόροι του ΚΑΕΦ;
Ποιοι είναι Δικαιούχοι αποζημίωσης του ΚΑΕΦ;
Πότε λαμβάνουν οι δικαιούχοι την αποζημίωση από το ΚΑΕΦ;

 

 

Με το άρθρο 59 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου «Διατάξεις – Σκοπός – Διαχείριση ΚΑΕΦ», ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία και την διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού ΚΑΕΦ ήτοι «Κεφάλαιο Αποζημίωσης Εξόδου Φαρμακοποιού», όπως ονομάζεται η εφάπαξ παροχή χρηματικού ποσού στους δικαιούχους φαρμακοποιούς που εξέρχονται από την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος για οποιονδήποτε λόγο.  

Έτσι:

α) Η εισφορά του 4‰ (4 τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πωλήσεως), την οποία υποχρεωτικά παρακρατούν και αποδίδουν ως εισφορά υπέρ του Π.Φ.Σ., οι παρασκευαστές, οι συσκευαστές και οι εισαγωγείς φαρμάκων κατά τις πωλήσεις τους προς τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία, δεν επηρεάζει  την  τιμή του φαρμάκου, δεν επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία, και δεν επιβαρύνει τον καταναλωτή.

Η εισφορά  αυτή αποτελεί μορφή αποταμίευσης, η οποία τροφοδοτεί το ΚΑΕΦ, δηλαδή χρηματοδοτεί την εφάπαξ αποζημίωση την οποία λαμβάνουν, όταν ανακαλείται η άδεια ιδρύσεως φαρμακείου που τους έχει χορηγηθεί.

β) Δικαίωμα συμμετοχής στο ΚΑΕΦ, έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα, φαρμακοποιοί, τα οποία διατηρούν σε νόμιμη λειτουργία φαρμακείο, ατομικό, συστεγασμένο ή εταιρικό και είναι μέλη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου και γενικά όσοι φαρμακοποιοί διατηρούν σε νόμιμη λειτουργία φαρμακείο από 01.01.1993.

γ) Οι κληρονόμοι αποβιώσαντος φαρμακοποιού αναλαμβάνουν τα δικαιώματα από το ΚΑΕΦ, εφόσον ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του κληρονομικού φαρμακείου.

δ) Ως μέγιστος χρόνος παραμονής του δικαιούχου φαρμακοποιού στο ΚΑΕΦ, ορίζονται τα 35 έτη, αρχής γενομένης από 01.01.1993. Η παραμονή του φαρμακοποιού στο επάγγελμα πέραν αυτού του διαστήματος, δεν συνυπολογίζεται ως πρόσθετη αποζημίωση από το ΚΑΕΦ.

ε) Δικαιούχοι φαρμακοποιοί είναι εκείνοι που αποχώρησαν από το επάγγελμα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, και είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν στον Φαρμακευτικό Σύλλογο τα δικαιολογητικά τα οποία θα τους ζητηθούν.

στ) Ως χρόνος έναρξης συμμετοχής στο ΚΑΕΦ νεοεισερχόμενών στο επάγγελμα φαρμακοποιών, ορίζεται η 1η Ιανουάριου του επόμενου έτους, από την χορήγηση της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου.

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά όλων των Συλλόγων στην επικαιροποίηση των στοιχείων του Συστήματος apodosis.pfs.gr που δίνει τη δυνατότητα πλέον οι πολύμηνες καθυστερήσεις απόδοσης του ποσού στους δικαιούχους συναδέλφους να αποτελούν παρελθόν.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ