«Μαζί μια αγκαλιά» : Μια πολυθεματική, ανοιχτή προς την κοινωνία δράση του Φ.Σ. Λάρισας, της Περιφ. Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
17 Μαΐου, 2022
Σεμινάρια Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για τον τακτικό έλεγχο συνταγών φαρμάκων
20 Μαΐου, 2022
«Μαζί μια αγκαλιά» : Μια πολυθεματική, ανοιχτή προς την κοινωνία δράση του Φ.Σ. Λάρισας, της Περιφ. Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
17 Μαΐου, 2022
Σεμινάρια Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για τον τακτικό έλεγχο συνταγών φαρμάκων
20 Μαΐου, 2022
Εμφάνιση όλων

Εκτέλεση μόνο ηλεκτρονικών συνταγών μετά τις 20 Μαϊου 2022

Αθήνα, 18 Μαΐου  2022

Αριθμ. Πρωτ. 2002

 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά τις  20 Μαΐου θα εκτελούνται από τα φαρμακεία μας  μόνο ηλεκτρονικές συνταγές και δεν θα επιτρέπεται η εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών (πράσινες συνταγές και ηλεκτρονικές συνταγές που τις εκτελούσαμε χειρόγραφα), σύμφωνα και με την από 28.04.2022 ενημέρωση της Φαρμακευτικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ.

Επίσης, όλες οι συνταγές οι οποίες αφορούν λογαριασμούς του τρέχοντος αλλά και προηγούμενων μηνών οι οποίοι  δεν έχουν ακόμα  υποβληθεί για οποιοδήποτε λόγο ακόμη από τα φαρμακεία, συστήνεται ότι θα πρέπει να υποβληθούν – αυτοτελώς ανά μήνα τον οποίο αφορούν – στην περίοδο υποβολής του επόμενου μήνα (αρχές Ιουνίου) προκειμένου να εκκαθαριστούν με το υπάρχον καθεστώς του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.  Σε διαφορετική περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθούν εγκαίρως αναμένεται να δοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ νεότερες οδηγίες.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας