Εκπόνηση επιστημονικών μελετών αναφορικά με θέματα της καθημερινότητας των φαρμακείων σε συνεργασία με Εκπ. Ιδρύματα, Επιστημονικές Εταιρείες & Οργανώσεις

Εφημερίες Φαρμακείων Ρεθύμνου
11 Μαΐου, 2022
“Υπέρταση – Σιωπηλός Κίνδυνος”: Η προσφορά του φαρμακοποιού
16 Μαΐου, 2022
Εμφάνιση όλων

Εκπόνηση επιστημονικών μελετών αναφορικά με θέματα της καθημερινότητας των φαρμακείων σε συνεργασία με Εκπ. Ιδρύματα, Επιστημονικές Εταιρείες & Οργανώσεις

Αθήνα, 13 Μαΐου 2022

Αρ. Πρωτ. 1827

Προς: Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, προχωρά στην εκπόνηση επιστημονικών μελετών αναφορικά με θέματα που άπτονται της καθημερινότητας των  φαρμακείων της χώρας μας, μετά την πάροδο δύο και πλέον ετών πανδημίας.

Στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης τα φαρμακεία πρωταγωνίστησαν σε πάρα πολλές δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο  ρόλος αυτός κατέστησε τα φαρμακεία σταθμούς Πρωτοβάθμιας Υγείας και τους  Φαρμακοποιούς  λειτουργούς της υγείας με πολλαπλό και σημαίνοντα ρόλο στην Δημόσια Υγεία.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος μέσα από τον επιστημονικό – επιμορφωτικό του ρόλο έχει προχωρήσει σε συνεργασία με  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιστημονικές Εταιρείες και Οργανώσεις με στόχο την ανάδειξη του νέου ρόλου των φαρμακοποιών και την ποσοτικοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν.

Στο πλαίσιο αυτό στηρίζει τις μελέτες που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ του ΠΦΣ και σας καλεί όπως συμμετάσχετε σε αυτές.

 

Πιο συγκεκριμένα:

Μελέτη Φαρμακοεπαγρύπνισης των εμβολίων κατά της COVID-19, σε συνεργασία με το ΑΠΘ.    

Από την αρχή της πανδημίας, ο κλάδος στάθηκε δίπλα στον πολίτη αλλά και στην πολιτεία. Συμμετείχαμε ενεργά στην ενημέρωση του κοινού και βοηθήσαμε το κρατικό σχέδιο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης. Αυτό προσέθεσε ένα μεγάλο βάρος σε επίπεδο φόρτου εργασίας και όχι μόνο. Σήμερα, η χώρα μας, όπως και όλο το βόρειο ημισφαίριο, προετοιμάζεται για το δεύτερο χειμώνα παρουσίας του SARS-CoV2. Αυτό που διαφέρει σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, είναι η εμβολιαστική κάλυψη σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.

Στόχος της μελέτης αυτής είναι να καταγράψει τη συχνότητα και την ένταση όλων των εμφανιζόμενων, καταγεγραμμένων και μη, Ανεπιθύμητων Ενεργειών (ΑΕ) στον εμβολιαζόμενο πληθυσμό.

Πρωταρχικός στόχος είναι να επιβεβαιωθεί η συχνότητα και η ένταση των καταγεγραμμένων ΑΕ σε σύγκριση με τις μελέτες φάσης 3.

Δευτερεύων στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανές μη καταγεγραμμένες ΑΕ, σοβαρές ή μη σοβαρές.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά οργανωμένη προσπάθεια που έχει σαν απώτερο στόχο την ανάδειξη των επιστημονικών δεξιοτήτων του κλάδου μας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της μελέτης στο σύνδεσμο που ακολουθεί.

https://covid.pharm.auth.gr/

     Εκεί θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη διαδικασία και να κάνετε την εγγραφή σας.

Επιστημονική έρευνα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο,
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο για την εκτίμηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζόμενων στα φαρμακεία της χώρας μας, μετά την πάροδο δύο ετών πανδημίας.

Στην εν λόγω μελέτη , θα διερευνηθεί η συσχέτιση του συνδρόμου με δημογραφικά στοιχεία, επίπεδο εκπαίδευσης, αρμοδιότητες στον χώρο του φαρμακείου αλλά και ειδικών θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα των επαγγελματιών.

Επιπρόσθετα, θα διερευνηθεί η επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης  στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των εργαζομένων και η πρόθεση των εργαζόμενων να παραμείνουν ή να αποχωρήσουν από το δίκτυο των κοινοτικών φαρμακείων.

Σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο https://forms.gle/RgLn46g6Q9HaPvFZ9 και να παροτρύνετε όλους όσους εργάζονται στο φαρμακείο σας να το συμπληρώσουν, προκειμένου να έχουμε μια σαφή απεικόνιση της επαγγελματικής πραγματικότητας μέσα στα κοινοτικά φαρμακεία .

Η αποτίμηση αυτής της πραγματικότητας θα είναι χρήσιμο εργαλείο για τις μελλοντικές διεκδικήσεις του κλάδου αλλά και όλων των προσπαθειών για βελτίωση της επαγγελματικής μας ζωής .

Μελέτη συμβολής των φαρμακοποιών στη διαχείριση τραυμάτων στα φαρμακεία σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ.

Η φαρμακευτική πρακτική στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από σημαντική προσφορά υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς. Μολονότι η παροχή υπηρεσιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εργασίας των Φαρμακοποιών στη χώρα μας, η διερεύνηση τους από επιστημονικής πλευράς, και η καταγραφή τους βρίσκεται σε εμβρυικό στάδιο. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό την καταγραφή της προσφοράς των φαρμακοποιών της κοινότητας σε ασθενείς με έλκη του δέρματος.

Εξέχουσας σημασίας είναι η καταγραφή της συμβουλευτικής αλλά και της συμμετοχής των φαρμακοποιών της κοινότητας στη θεραπεία. Επιπλέον θα επιχειρηθεί η καταγραφή των απόψεων των φαρμακοποιών αναφορικά με πρακτικά και εκπαιδευτικά θέματα που άπτονται του θέματος. Η μελέτη διενεργείται από το Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας – Ερευνητική  μονάδα Δερμοφαρμακολογίας και Κοσμετολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχαήλ Ράλλη σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο https://health-survey.gr/index.php/662598?lang=el

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας