Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς ιδιωτικών κλινικών και Κρατικών Νοσοκομείων

Αλλαγή αριθμού κλήσης για προγραμματισμένο ραντεβού ιατρικών επισκέψεων σε Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ
23 Αυγούστου, 2012
Διευκρίνιση για ΑΜΚΑ
23 Αυγούστου, 2012
Αλλαγή αριθμού κλήσης για προγραμματισμένο ραντεβού ιατρικών επισκέψεων σε Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ
23 Αυγούστου, 2012
Διευκρίνιση για ΑΜΚΑ
23 Αυγούστου, 2012
Εμφάνιση όλων

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς ιδιωτικών κλινικών και Κρατικών Νοσοκομείων