Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τη μη αναγωγή του ποσού της περικοπής , στις περιπτώσεις απουσίας ταινιών γνησιότητας και φύλλου εκτέλεσης συνταγής

Καλό Πάσχα!!
13 Απριλίου, 2023
ΠΦΣ: “Ο καθοριστικός ρόλος του Φαρμακοποιού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας”
26 Απριλίου, 2023
Καλό Πάσχα!!
13 Απριλίου, 2023
ΠΦΣ: “Ο καθοριστικός ρόλος του Φαρμακοποιού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας”
26 Απριλίου, 2023
Εμφάνιση όλων

Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τη μη αναγωγή του ποσού της περικοπής , στις περιπτώσεις απουσίας ταινιών γνησιότητας και φύλλου εκτέλεσης συνταγής

Αθήνα,  21 Απριλίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1822

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Δημοσιεύθηκε σήμερα το ΦΕΚ Β’ 2579/20.04.2023 σύμφωνα με το οποίο στις περιπτώσεις:

Απουσίας ταινιών γνησιότητας οι οποίες έχουν ακυρωθεί κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εκτέλεσης της συνταγής, περικόπτεται ποσό ίσο με την αξία των ταινιών γνησιότητας που λείπουν  χωρίς αναγωγή επί του συνόλου της υποβολής!!!
Απουσίας φύλλου εκτέλεσης της συνταγής που εκτελέστηκε ηλεκτρονικά και τιμολογήθηκε , η περικοπή είναι ίση με την αξία του αιτούμενου ποσού της συνταγής χωρίς αναγωγή επί του συνόλου της υποβολής!!!

Επιβεβαιώθηκε η δέσμευση του  Πρόεδρου του ΠΦΣ στη τελευταία Γενική Συνέλευση όπου αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Με την παρέμβαση μας αυτή ουσιαστικά ελαχιστοποιούνται οι περικοπές, πέραν του γεγονότος ότι με την αναγωγή τα ποσά των περικοπών ήταν υπερβολικά και άδικα.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε όμως ότι εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η πλειοψηφία των οποίων δικαιώνεται από την Επιτροπή Ενστάσεων καθώς γίνεται έλεγχος από την ΗΔΙΚΑ και επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής ακύρωσης των ταινιών γνησιότητας και της εκτέλεσης της συνταγής, κάνοντας έτσι δεκτή την ένσταση.

Στην ΚΥΑ αναφέρεται και η υποχρεωτικότητα πλέον  της εφαρμογής αυτοματοποιημένων ελέγχων από το Σ.Η.Σ., στις αναγραφόμενες στη συνταγή ποσότητες εμβαλαγίων σε σχέση με το δοσολογικό σχήμα που επιλέγει ο ιατρός, για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Επομένως υπάρχει η υποχρέωση από τον ΕΟΠΥΥ να προχωρήσει σε εφαρμογή αυτών των αυτοματοποιημένων ελέγχων και για τα υπόλοιπα φαρμακευτικά σκευάσματα στα οποία δεν ίσχυε.

Με την τελευταία ΚΥΑ επιλύουμε και την τελευταία εκκρεμότητα του τακτικού ελέγχου που αφορούσε περί των 150 υποβολών ανά μήνα που έπρεπε να οδηγηθούν στην διαδικασία των ενστάσεων.

Στόχος μας ήταν και παραμένει, με τις συνεχείς παρεμβάσεις μας να επιλύουμε όλα τα ζητήματα που επιβαρύνουν την καθημερινότητα των φαρμακοποιών.

Με τις παρεμβάσεις μας αυτές υλοποιήθηκαν τα κάτωθι:

Υλοποίηση όλων των προαπαιτούμενων αυτοματοποιημένων ενεργειών τις οποίες έθεσε ο ΠΦΣ προς τη φαρμακευτική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ (κατάργηση χειρόγραφων συνταγών, δυνατότητα ακύρωσης μερικής και συνολικής εκτέλεσης, επαναφορά σε ισχύ ακυρωμένης ταινίας γνησιότητας, σήμανση συνταγών ανάλογα την υποβολή, σήμανση πλαισίων επικόλλησης ταινιών γνησιότητας κ.α.)
Ελαχιστοποίηση της λίστας συνοδευτικών εγγράφων της υποβολής των λογαριασμών και αυτοματοποίηση της αποστολής των δεδομένων από τα προγράμματα στην πύλη της ΚΜΕΣ.
Θέσπιση και εφαρμογή κανόνων ελέγχου μέσω των επίσημων «Οδηγών φαρμακευτικού και διοικητικού ελέγχου» οι οποίοι εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ και δεσμεύουν τους ελεγκτές κατά τη διάρκεια των ελέγχων.
Απλοποίηση του οδηγού ελέγχου των ΠΕΔΙ σχετικά με τις σφραγίδες των ιατρών επί των συνταγών(αχνές, ελλιπείς σφραγίδες κλπ)
Πλήρως θεραπεύσιμες ενέργειες στο πεδίο του διοικητικού ελέγχου, παρεμβαίνοντας επανειλημμένα σε όλες τις ενέργειες των ΠΕΔΙ, ούτως ώστε να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα και να μην υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες.
Χρονοδιαγράμματα που τηρούνται για την έγκαιρη πληρωμή μας της προκαταβολής στο 95% των λογαριασμών και το ίδιο πράττουμε και για το υπόλοιπο 5%, διπλασιάζοντας τη ρευστότητα των φαρμακείων ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές τους.
Ηλεκτρονικός έλεγχος από την ΗΔΙΚΑ στη συνταγογραφούμενη ποσότητα εμβαλαγίων, σε σχέση με την αναγραφόμενη δοσολογία, σε χάπια, σιρόπια, αναπνευστικές αμπούλες, εισπνεόμενα φάρμακα, αντιβιοτικά, αντιφλεγμονώδη, αντιρευματικά και άλλα σκευάσματα.
Επιτυχή έκβαση των ενστάσεων που αφορούν λανθασμένες δοσολογίες από τον ιατρό και απώλεια ταινιών γνησιότητας από τη συνταγή.

Ο ΠΦΣ έχει σαν κύριο μέλημα να διεκδικεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων της πολιτείας κατά τρόπο τεχνοκρατικό και τεκμηριωμένο -μακριά από άγονες  κινήσεις εντυπωσιασμού-  έχοντας επιτύχει τον έμπρακτο σεβασμό για τον Κλάδο μας και την καθολική αναγνώριση της ορθότητας και τεκμηρίωσης των λόγων και των επιχειρημάτων, με τα οποία διαπραγματευόμαστε.

Με το ίδιο πνεύμα θα συνεχίσουμε και θα πετυχαίνουμε ακόμη περισσότερα για όλους τους φαρμακοποιούς.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ