Άσκηση ελεγκτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΤΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ
22 Σεπτεμβρίου, 2012
Καθορισμός διαδικασίας υποβολής συνταγών στις περιπτώσεις φαρμακείων που εκτελούν συνταγές κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων
23 Σεπτεμβρίου, 2012
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΤΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ
22 Σεπτεμβρίου, 2012
Καθορισμός διαδικασίας υποβολής συνταγών στις περιπτώσεις φαρμακείων που εκτελούν συνταγές κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων
23 Σεπτεμβρίου, 2012
Εμφάνιση όλων

Άσκηση ελεγκτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ