Φαρμακευτικός Σύλλογος Ρεθύμνου

Κουντουριώτου 17, Ρέθυμνο 741 00

Τηλέφωνο: 2831 026992

E-mail: [email protected]


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Βαρδιάμπασης Κων/νος 2831031887 Πρόεδρος
Ψυχαράκη Ευρυδίκη 2831032927 Αντιπρόεδρος
Αντωνίου Ανδρέας 2832022150 Γενικός Γραμματέας
Παπατζανή Μαρία 2831023347 Ειδικός Γραμματέας
Πολιουδάκη Αδαμαντία 2834022701 Ταμίας
Βουμβουράκη Αναστασία  2831022305 Μέλος
Ζωγράφος Στέφανος  2831027730 Μέλος
Καλογεράκης  Ιωάννης   2831022187 Μέλος
Χατζιδάκι Αργυρή 2831081081 Μέλος