30 Μαΐου, 2014

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΣΑΥ 2014

Το Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. με την απόφαση 287 θέμα 35 της 8/5/2014 συνεδρίασης και η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών με την  απόφαση αριθ.62/28-3-2014, ενέκρινε  τη φιλοξενία 2300 παιδιών, που ασφαλίζονται […]