farm sunedrio

Να μη ξεχάσω...


Να κατεβάσω τον Οδηγό Φαρμακείου 2012 που περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για την καθημερινότητα του φαρμακοποιού.

Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΓια τους φαρμακοποιούςΝομοθεσίαΝομοθεσία του συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης Νέος κατάλογος φαρμάκων (υψηλού κόστους) που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Νομοθεσία

Νέος κατάλογος φαρμάκων (υψηλού κόστους) που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ.ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑ/ΣΗΣ ΑΣΘ. & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ                               ΑΘΗΝΑ 30-4-2010

Αρ.Πρωτ.  Φ80000/οικ.11385/1394

ΘΕΜΑ : «ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12  ΤΟΥ Ν.3816/2010 (Α’ , 6)

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οι Εξωτερικοί Ασθενείς ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ  και των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α., ή οι δικαιούμενοι περίθαλψης δυνάμει ειδικών διατάξεων , για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών τους, μπορούν να προμηθεύονται χωρίς συμμετοχή από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία τα κατωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ως εξής :

A/A

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

  1.  

ALIMTA

PEMETREXED DISODIUM

  1.  

ANZEMET

DOLASETRON MESILATE

  1.  

ARANESP

DARBEPOETIN ALFA

  1.  

AVASTIN

BEVACIZUMAB

  1.  

AVONEX

INTERFERON BETA 1A

  1.  

BEROMUN

TASONERMIN

  1.  

BETAFERON

INTERFERON BETA 1B RECOMBINANT

  1.  

CAELYX

DOXORUBICIN

  1.  

CAMPTO

IRINOTECAN

10.   

CERTICAN

EVEROLIMUS

11.   

COPAXONE

GLATIRAMER ACETATE

12.   

CYMEVENE

GANCICLOVIR SODIUM

13.   

ENBREL

ETANERCEPT

14.   

EPREX

EPOETINUM ALFA

15.   

ETHYOL

AMIFOSTINE TRIHYDRATE

16.   

FLEBOGAMMA

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

17.   

GAMMAGARD SD

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

18.   

GRANOCYTE

LENOGRASTIM

19.   

GRANULOKINE

FILGRASTIM

20.   

HEPSERA  

ADEFOVIR DIPIVOXIL

21.   

HERCEPTIN

TRASTUZUMAB

22.   

HUMIRA

ADALIMUMAB

23.   

HYCAMTIN

TOPOTECAN HYDROCHLORIDE

24.   

INTRAGLOBIN F

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

25.   

INTRATECT

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

26.   

INTRONA

INTERFERON ALFA 2B

27.   

KEPIVANCE

PALIFERMIN

28.   

KINERET

ANANKIRA

29.   

KIOVIG

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

30.   

LEUSTATIN

CLADRIBINE

31.   

LUCENTIS

RANIBIZUMAB

32.   

MABCAMPATH

ALEMTUZUMAB

33.   

MABTHERA

RITUXIMAB

34.   

MACUGEN

PEGAPTANIB SODIUM

35.   

MIRCERA

METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL – EPOETIN BETA

36.   

MYFORTIC

MYCOPHENOLIC ACID

37.   

MYOCET

DOXORUBICIN

38.   

NAVELBINE

VINORELBINE DITARTATE

39.   

NEORECORMON

EPOETIN BETA

40.   

NEULASTA

PEGFILGRASTIM

41.   

NEXAVAR

SOPAFENIB

42.   

OCTAGAM

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

43.   

ORENCIA

ABATACEPT

44.   

OVAPAC

PACLITAXEL

45.   

PACLITAXEL / GENERICS

PACLITAXEL

46.   

PACLITAXEL / HOSPIRA

PACLITAXEL

47.   

PACLITOL

PACLITAXEL

48.   

PACLIXEL

PACLITAXEL

49.   

PATAXEL

PACLITAXEL

50.   

PAXENE

PACLITAXEL

51.   

PAXENE PACLITAXEL

PACLITAXEL

52.   

PEGASYS

PEGINTERFERONE ALFA 2 A

53.   

PEGINTRON

PEGINTERFERON ALFA – 2B

54.   

PENTAGLOBIN

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

55.   

PROGRAF

TACROLIMUS

56.   

RAPAMUNE

SIROLIMUS

57.   

REBIF

INTERFERON BETA 1A

58.   

REMICADE

INFLIXIMAB

59.   

REMODULIN

TREPROSTINIL SODIUM

60.   

RETACRIT

EPOETIN ZETA

61.   

REVATIO

SILDENAFIL

62.   

REVLIMID

LENALIDOMIDE

63.   

RILUTEK

RILUZOLE

64.   

ROFERON – A

INTERFERON ALFA 2A RECOMBINANT

65.   

SANDOGLOBULIN

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

66.   

SANDOSTATIN LAR

OCTREOTIDE ACETATE

67.   

SIMULECT

BASILIXIMAB

68.   

SPRYCEL

DASATINIB

69.   

SUBCUVIA

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

70.   

SUTENT

SUNITINIB

71.   

TARCEVA

ERLOTINIB

72.   

TASIGNA

NILOTINIB

73.   

TAXOL

PACLITAXEL

74.   

TAXOPROL

PACLITAXEL

75.   

TAXOTERE

DOCETAXEL

76.   

TEMODAL

TEMOZOLOMID

77.   

THELIN

SITAXENTAN SODIUM

78.   

TORISEL

TEMSIROLIMUS

79.   

TRACLEER

BOSENTAN

80.   

TRISENOX

ARSENIC TRIOXIDE

81.   

TYSABRI

NATALIZUMAB

82.   

TYVERB

LAPATINIBE

83.   

VECTIBIX

PANITUMUMAB

84.   

VELCADE

BORTEZOMIB

85.   

VENTAVIS

ILOPROST

86.   

VIVAGLOBIN

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

87.   

VOLIBRIS

AMBRISENTAN

88.   

YONDELIS

TRABECTEDIN

89.   

ZAVESCA

MIGLUSTAT

Όλα τα παραπάνω ιδιοσκευάσματα χορηγούνται χωρίς συμμετοχή και μόνο για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις ,  σε κάθε μορφή και περιεκτικότητα της δραστικής τους ουσίας, καθώς και σε οποιαδήποτε συσκευασία κυκλοφορούν από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων.

Το νοσοκομείο υποβάλλει στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό και τον ΟΠΑΔ τις εκτελεσθείσες συνταγές των ιδιοσκευασμάτων, με συγκεντρωτική κατάσταση ανά ασφαλιστικό ταμείο και με το σύνολο της δαπάνης.

Η συνταγή συνοδεύεται από γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού που έκανε την διάγνωση σε Κρατικό νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική και όπου απαιτείται συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο διάθεσής του, από την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου.

Η χρέωση των πιο πάνω φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στον ΟΠΑΔ και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς τους από τα νοσοκομεία γίνεται στην επίσημη χονδρική τιμή προσαυξημένη κατά 3% πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων. Ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται στην άμεση καταβολή της δαπάνης και στην συνέχεια, εάν προκύψουν διαφορές από τον έλεγχο των συνταγών , εκκαθαρίζονται στον επόμενο λογαριασμό.

Σε περίπτωση μη δυνατότητας χορήγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του ως άνω καταλόγου  από το φαρμακείο του Νοσοκομείου , τίθεται επί της συνταγής η ένδειξη «στερείται» με την υπογραφή και τη σφραγίδα του Φαρμακοποιού του Νοσοκομείου που απευθύνεται ο ασθενής καθώς και την σφραγίδα του Κρατικού Νοσοκομείου και στη συνέχεια η συνταγή εκτελείται σε ιδιωτικό φαρμακείο συνοδευόμενη υποχρεωτικά  από τα ως άνω δικαιολογητικά, χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου ασφαλισμένου.  

Τα ιδιωτικά φαρμακεία που εκτελούν συνταγές με την ένδειξη «στερείται» , χρεώνουν στον ΟΠΑΔ και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς  τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα του καταλόγου με την τιμή προμήθειας τους (νοσοκομειακή τιμή) προσαυξημένη κατά το θεσμοθετημένο ποσοστό κέρδους τους πλέον του ΦΠΑ. Τα ιδιωτικά φαρμακεία υποβάλλουν στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τον ΟΠΑΔ τις εκτελεσθείσες συνταγές με επικολλημένες τις αντίστοιχες ταινίες γνησιότητας των ιδιοσκευασμάτων, με συγκεντρωτική κατάσταση των ασθενών  - ασφαλισμένων ανά ασφαλιστικό ταμείο και με το σύνολο της δαπάνης.

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προμηθεύονται τα φάρμακα που αναφέρονται στον κατάλογο από το Φαρμακείο του Ιδρύματος. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση των φαρμάκων αυτών από το φαρμακείο του Ιδρύματος, τα προμηθεύονται από τα Κρατικά Νοσοκομεία της περιοχής του ασφαλισμένου, με τη διαδικασία που αναφέρθηκε.

Θεωρημένα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω συνταγών φυλάσσουν τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων για τη διαχείριση τους για διάστημα δύο (2) ετών.

Τα κρατικά νοσοκομεία οφείλουν να προγραμματίζουν και να διαθέτουν επαρκή αποθέματα για την εξυπηρέτηση των ασθενών τους και ιδιαίτερα των ειδικοτήτων των γιατρών του Νοσοκομείου τους.

Η παρούσα ισχύει από την επόμενη της δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα 30 Απριλίου 2010.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                             ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΛΟΥΚΙΑ-ΤΑΡΤΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ               ΑΝΔΡΕΑΣ  ΛΟΒΕΡΔΟ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ » .

Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι Υπουργείων

Ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Go to top