Δ.Σ. Φ.Σ. Χανίων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Κατσαράκης Εμμανουήλ 2821 0 90031 Πρόεδρος
Καραβιτάκης Εμμανουήλ 2824 0 31895 Αντιπρόεδρος
Μιχαηλέλλη Ευστρατία 2821 0 41594 Γενικός Γραμματέας
Καμαριανάκης Χρήστος 2821 0 20750 Ταμίας
Δερμιτζάκη Ελευθερία 2821 0 99327 Μέλος
Κατσαντώνης Νικόλαος 2821 0 50086 Μέλος
Κυνηγάκη Ευγενία  2821 0 74525 Μέλος
Ραϊσάκης Κωνσταντίνος 2821 0 58844 Μέλος
Σταθόπουλος Αντώνης 2822 0 41190 Μέλος