Δ.Σ. Φ.Σ. Ηρακλείου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σκουντάκης Αριστοτέλης  2810214242 Πρόεδρος
Φεύγας Παναγιώτης  2810771712 Αντιπρόεδρος
Κομονταχάκης Ιωάννης  2810841067 Γενικός Γραμματέας
Ριζικιανός Στυλιανός 2810253832 Ειδικός Γραμματέας
Καβουσανού Άρτεμις 2810220777 Ταμίας
Δουλουφάκης Δημήτριος  2810317958 Μέλος
Καραγιάννη Στυλιανή 2810327321 Μέλος
Κατσαμάνης Κων/νος  2892031578 Μέλος
Τσικανδηλάκης Ιωάννης  2810255656 Μέλος