ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ 01/07/11 Φ.Σ.Ρ.
1 Ιουλίου, 2011
Ενημέρωση 09/08/11 Φ.Σ.Ρ.
9 Αυγούστου, 2011
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ 01/07/11 Φ.Σ.Ρ.
1 Ιουλίου, 2011
Ενημέρωση 09/08/11 Φ.Σ.Ρ.
9 Αυγούστου, 2011
Εμφάνιση όλων

Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών για τον Υγειονομικό Χάρτη της Χώρας

Ο Γ.Γραμματέας Δημόσιας Υγείας με επιστολή του ενημερώνει τους Επιστημονικούς Συλλόγους σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών για τον Υγειονομικό Χάρτη της χώρας.

>> Η επιστολή του κ.Δημόπουλου