ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Φ.Σ
30 Νοεμβρίου, 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΣ ΧΑΝΙΩΝ 3/12/12
3 Δεκεμβρίου, 2012
Εμφάνιση όλων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΥΔΚΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                   ΧΑΝΙΩΝ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ   ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ

 

Μετά από επικοινωνία με την Προϊσταμένη του ΕΟΠΥΥ κα Παρασκάκη Ελισσάβετ, σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση των συνταγών θα γίνεται κάθε μήνα  στο γραφείο του ΕΟΠΥΥ   (Μπονιαλή 2) τις 5 πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα μέχρι τις 1μ.μ.

Παρακαλούνται   οι συνάδελφοι να προσκομίσουν το ταχύτερο δυνατόν τους φακέλους με τις συνταγές και τα δικαιολογητικά για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός την   τελευταία στιγμή.

Οι φάκελοι θα περιέχουν δύο   μπλοκ συνταγών ( τις ηλεκτρονικά εκτελεσμένες συνταγές και τις χειρόγραφα εκτελεσμένες συνταγές ).

Οι φάκελοι θα παραδίδονται κλειστοί, έχοντας επισυνάψει μέσα μαζί με τις συνταγές ένα αντίγραφο της συγκεντρωτικής και ένα αντίγραφο του τιμολογίου.

Εκτός των αριθμημένων κλειστών φακέλων του κάθε φαρμακείου θα βρίσκονται :

  • Η πρωτότυπη κατάσταση και ένα αντίγραφό της
  • Το πρωτότυπο τιμολόγιο   και ένα αντίγραφό του
  • Ασφαλιστική Ενημερότητα
  • Φορολογική   Ενημερότητα
  • Το σχέδιο   της ΑΙΤΗΣΗΣ το οποίο σας επισυνάπτουμε

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   ΓΙΑ   ΤΥΔΚΥ

 

Μετά από επικοινωνία   που είχαμε από   το γραφείο του ΤΥΔΚΥ, σας ενημερώνουμε ότι έχει αρχίσει σταδιακά   η εξόφληση των τιμολογίων των φαρμακείων για το 2011, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το πρωτόκολλο   μηνός   και την σειρά κατάθεσης. Μετά από   επικοινωνία   του Ταμείου με το φαρμακείο   διασταυρώνονται ο αριθμός ΙΒΑΝ και ζητούνται νέες ενημερότητες σε περίπτωση λήξης.

Για ποσά   άνω των 9.000 ευρώ   ακολουθείται η διαδικασία του Παρέδρου. Παρακαλούνται πολύ οι συνάδελφοι να μην επικοινωνούν   ατομικά με το Ταμείο, διότι παρατείνουν την διαδικασία που ήδη είναι σε εξέλιξη.