ΦΕΚ 2719 / 08-10-2012 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
10 Οκτωβρίου, 2012
Αντιγριππικός εμβολιασμός
12 Οκτωβρίου, 2012
ΦΕΚ 2719 / 08-10-2012 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
10 Οκτωβρίου, 2012
Αντιγριππικός εμβολιασμός
12 Οκτωβρίου, 2012
Εμφάνιση όλων

Οδηγίες για συνταγογράφηση

Οδηγίες για συνταγογράφηση

”οι φαρμακοποιοί κατ’ουδένα τόπο δεν πρέπει να εκτελούν συνταγές που προσκομίζονται χωρίς το

βιβλιάριο υγείας ή το βιβλιάριο εντολών υγειονομικής περίθαλψης στα οποία ο

ιατρός οφείλει να αναγράφει τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή, αφού θα έχει

εξετάσει τον δικαιούχο ασφαλισμένο, ο δε φαρμακοποιός με την εκτέλεση της

συνταγής οφείλει να σφραγίζει το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου.”