ΟΓΑ, Σχετικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στις μονάδες ΕΣΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30/09/11 ΦΣΗ
10 Οκτωβρίου, 2011
Πρόσκληση στην τακτική ΓΣ του ΦΣΗ
10 Οκτωβρίου, 2011
Εμφάνιση όλων

ΟΓΑ, Σχετικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στις μονάδες ΕΣΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΙΑ’ ΦΑΡ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Αθήνα, 6.9.2011

Αριθ. Πρωτ. 42754

Θέμα: Σχετικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στις Μονάδες Υγείας ΕΣΥ

Σας ενημερώνουμε ότι:

α) Οι συνταγές που εκδίδονται ηλεκτρονικά θα πρέπει να φέρουν απαραίτητα την υπογραφή και σφραγίδα του συνταγογράφου γιατρού, καθώς και τη σφραγίδα της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο γιατρός (σφραγίδα Νοσοκομείου, Κ.Υ., Α.Ι. κ.λπ.), όπως απαιτείται και για τις συνταγές που εκδίδονται χειρόγραφα.

β) Συνταγές που εκδίδονται ηλεκτρονικά από γιατρούς χωρίς ειδικότητα και αφορούν χρόνιες παθήσεις, καθώς και συνταγές που εκδίδονται ηλεκτρονικά από γιατρούς ειδικότητας μη σχετικής με την πάθηση (αντιγραφή δηλαδή συνταγής, κατόπιν γνωμάτευσης ιατρού ειδικότητας), θα πρέπει στην ένδειξη “ΣΧΟΛΙΑ” της ηλεκτρονικής συνταγής να αναγράφεται από τον συνταγογράφο γιατρό υποχρεωτικά το όνομα, η ειδικότητα και η ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης του γιατρού ειδικότητας που διέγνωσε την πάθηση, βάσει της οποίας εκδίδεται η συνταγή, διαδικασία που ακολουθείται υποχρεωτικά και για την έκδοση χειρόγραφων συνταγών (Π.Δ. 121/2008 και Ν. 3457/2006).

Παρακαλούμε να ενημερωθούν άμεσα οι γιατροί αρμοδιότητας σας για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Η προϊσταμένη του Κλάδου

Γεωργία Γεωργιάδου