ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που χορηγούνται σε σπάνιες νόσους στα πλαίσια βραχείας νοσηλείας

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Προϋποθέσεις χορήγησης αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής
25 Αυγούστου, 2011
Πίνακας των lifestyle φαρμάκων για ενδείξεις που δεν καλύπτει η κοινωνική ασφάλιση
25 Αυγούστου, 2011
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Προϋποθέσεις χορήγησης αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής
25 Αυγούστου, 2011
Πίνακας των lifestyle φαρμάκων για ενδείξεις που δεν καλύπτει η κοινωνική ασφάλιση
25 Αυγούστου, 2011
Εμφάνιση όλων

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που χορηγούνται σε σπάνιες νόσους στα πλαίσια βραχείας νοσηλείας

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που χορηγούνται σε σπάνιες νόσους στα πλαίσια βραχείας νοσηλείας

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που χορηγούνται σε σπάνιες νόσους στα πλαίσια βραχείας νοσηλείας»

Σύμφωνα με τις άδειες κυκλοφορίας των παρακάτω φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, η χορήγησή τους πραγματοποιείται με ενδοφλέβια έγχυση στα πλαίσια βραχείας νοσηλείας.

 

ALDURAZYME

Μακροχρόνια αγωγή ενζυμικής υποκατάστασης σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη Βλεννοπολυσακχαρίδωση I (MPS I, ανεπάρκεια α-L-iduronidase) για την αντιμετώπιση των μη νευρολογικών εκδηλώσεων της νόσου

BUSILVEX

Ακολουθούμενο από τη χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης ως θεραπεία προετοιμασίας πριν από τη συμβατική μεταμόσχευση αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων (ΜΑΠΚ) σε ενήλικες ασθενείς

CEREZYME

Μακροχρόνια θεραπεία υποκατάστασης ενζύμου σε ασθενείς με διαγνωσμένη νόσο Gaucher τύπου Ι

ELAPRASE

Μακροπρόθεσμη θεραπεία ασθενών με σύνδρομο Hunter (Βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου ΙΙ, MPS II)

FABRAZYME

Μακροχρόνια θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη διάγνωση της Nόσου του Fabry (ανεπάρκεια αγαλακτοζιδάσης Α)

MYOZYME

Μακροχρόνια θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης, σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη διάγνωση της νόσου του Pompe (ανεπάρκεια όξινης αγλυκοσιδάσης)

REPLAGAL

Μακροχρόνια θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη διάγνωση της Νόσου του Fabry (ανεπάρκεια αγαλακτοζιδάσης Α)

TRISENOX

Επαγωγή της ύφεσης και στερεοποίησης σε ενήλικες ασθενείς με οξεία υποτροπιάζουσα/δυσίατη προμυελοκυτταρική λευχαιμία (APL), η οποία χαρακτηρίζεται από την μετατόπιση t(15;17) ή/και την παρουσία του άλφα γονιδίου ΡετινοϊκούΟξέοςΥποδοχέα Προμυελοκυτταρικής Λευχαιμίας (PML/RAR-άλφα). Η προηγούμενη θεραπεία θα έπρεπε να είχε συμπεριλάβει ρετινοειδές και χημειοθεραπεία

Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Ίδρυμα θα αποδίδει τη δαπάνη για τη βραχεία νοσηλεία και το φάρμακο μόνο στα Κρατικά Νοσοκομεία και μόνο μετά από έγκριση από την Ειδική Επιτροπή Φαρμάκων.

Τονίζεται ότι το ίδιο θα ισχύσει και για οποιοδήποτε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα κυκλοφορήσει στο μέλλον το οποίο θα ενδείκνυται για σπάνια νόσο και θα χορηγείται στα πλαίσια βραχείας νοσηλείας.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ