Εφαρμογή νέων συμμετοχών ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων