Νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ
27 Οκτωβρίου, 2022
Πορεία Εκκαθάρισης και πληρωμής του 95% μηνός Σεπτεμβρίου & του 5% μηνός Ιουλίου
1 Νοεμβρίου, 2022
Νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ
27 Οκτωβρίου, 2022
Πορεία Εκκαθάρισης και πληρωμής του 95% μηνός Σεπτεμβρίου & του 5% μηνός Ιουλίου
1 Νοεμβρίου, 2022
Εμφάνιση όλων

Ενημέρωση για την ολοκλήρωση εκκαθάρισης του τακτικού ελέγχου μηνός Ιουνίου & για τη διαδικασία των ενστάσεων

Αθήνα,  31 Οκτωβρίου  2022

Αριθμ. Πρωτ. 4469

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα:  «Ενημέρωση για την ολοκλήρωση εκκαθάρισης  του τακτικού ελέγχου μηνός Ιουνίου & για τη διαδικασία των ενστάσεων»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Mε αφορμή την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του τακτικού ελέγχου μηνός Ιουνίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Σε σύνολο περίπου 30.000 υποβολών, οι περικοπές αφορούσαν τελικά 350 υποβολές (για φαρμακευτικό και διοικητικό έλεγχο).  Το ποσοστό των περικοπών σε υποβολές αξίας 185.000.000 ευρώ ανέρχεται μετά τις αναγωγές, σε 0,06% του ανωτέρου ποσού, πολύ χαμηλότερο δηλαδή από αυτό που υπήρχε ως περικοπή κατά τις διαδικασίες του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου, που κυμαίνονταν περίπου στο 0,50%.

Παρόλες τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μερικών συναδέλφων, αν τελικά θα προκύψει ευθύνη κατά τον έλεγχο πχ. για τα συνταγογραφημένα φάρμακα σε σχέση τις αναγραφόμενες διαγνώσεις ή τις ειδικότητες των ιατρών, για τα ποσοστά συμμετοχής κλπ. απεδείχθη ορθώς και βάσει των εγκυκλίων του ΕΟΠΥΥ, ότι την αποκλειστική ευθύνη για τα θέματα αυτά έχει ο ιατρός που συνταγογραφεί και όχι ο φαρμακοποιός.

Όμως για εμάς  έστω και μία περικοπή συναδέλφου δεν είναι αποδεκτή εφόσον δεν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση.

Δυστυχώς παρόλες τις εγκυκλίους με τις οποίες είναι υποχρεωμένες να λειτουργούν οι υπηρεσίες στο φαρμακευτικό έλεγχο, γνωρίζουμε τρεις με τέσσερις περιπτώσεις περικοπών στις κατηγορίες με σιρόπια, χάπια και αναπνευστικές αμπούλες, στις οποίες παρόλο που ισχύουν οι κόφτες και επομένως δεν προβλέπεται περικοπή, εντούτοις από υπέρμετρο ζήλο ορισμένων ελεγκτών φαρμακοποιών, καταλογίστηκαν περικοπές!! Για τις περιπτώσεις αυτές υπήρξε παρέμβαση του ΠΦΣ η οποία θα οδηγήσει σε άρση των περικοπών.

Επίσης παρατηρήθηκε το φαινόμενο σε κάποιες περιπτώσεις συνταγογράφησης 2 εμβαλαγίων οφθαλμικών σταγόνων να περικόπτεται  το ένα!! και το κρίνουμε απαράδεκτο, καθόσον ο ελεγκτής δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει πχ. αν χορηγείται και για τους 2 οφθαλμούς, αν υπάρχουν απώλειες δόσεων λόγω αστοχίας κατά την εφαρμογή τους και δεν είναι δυνατόν να μετράμε τις σταγόνες για την χορηγούμενη ποσότητα, που σε τελική ανάλυση είναι αρμοδιότητα του ιατρού. Αυτός ο υπέρμετρος ζήλος ισοδυναμεί με μεγάλες περικοπές λόγω αναγωγής και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός.

Θεωρούμε επιβεβλημένο το ξεπερασμένο και αναχρονιστικό Προεδρικό Διάταγμα 121/2008 να καταργηθεί ή διαφορετικά να αναθεωρηθεί και να καταλογιστούν οι ευθύνες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των ιατρών και φαρμακοποιών.

Για το θέμα των ενστάσεων που σύμφωνα με την ΚΥΑ προβλέπεται να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης ΚΜΕΣ, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, θα ζητηθεί να αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω email στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και παράταση της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων προκειμένου να δοθεί επαρκή χρόνος στους συναδέλφους.

Ζητήθηκε συνάντηση με τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να συζητηθούν τα ανωτέρω.

Διευκρινήσεις επί των διαδικασιών των ενστάσεων

Στο άρθρο 4 και 6 της ΚΥΑ με Αριθμ. Β2β/οικ. 30866 με θέμα «Εκκαθάριση ιδιωτικών και στρατιωτικών φαρμακείων για λογαριασμούς εκτελεσμένων συνταγών φαρμάκων δικαιούχων περίθαλψης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» αναφέρονται τα εξής σε σχέση με τη διαδικασία των ενστάσεων:

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΑ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

«…σε περίπτωση που από την ανωτέρω διαδικασία διαπιστωθεί (ανά υποβολή) ποσοστό μη αποδεκτών δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο της εκάστοτε υποβολής. Το άθροισμα των μη αποδεκτών δαπανών όλων των υποβολών που έχει προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης της αναγωγής) περικόπτεται από την υποβληθείσα δαπάνη του φαρμακείου στην πράξη εκκαθάρισης»

 

Στην πράξη εκκαθάρισης αναγράφονται τυχόν περικοπές από την επεξεργασία του λογαριασμού του φαρμακείου από το Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και από τον φαρμακευτικό και το διοικητικό έλεγχο των συνταγών.

 

«Σε περίπτωση περικοπής γίνεται ενημέρωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς το ιδιωτικό φαρμακείο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και το φαρμακείο μέσω της ιστοσελίδας eopyykmes.gr μπορεί να έχει αναλυτική ενημέρωση για το λόγο της περικοπής μαζί με την εικόνα της συνταγής. Το ιδιωτικό φαρμακείο δύναται, σε περίπτωση αμφισβήτησης της περικοπής, να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης εντός έξι εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του.»

 

Το φαρμακείο βλέπει τη σαρωμένη εικόνα της περικοπής στο site της ΚΜΕΣ αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης μέσα από το site κατά τα πρότυπα του eΔΑΠΥ. Για το λόγο αυτό δύναται να καταθέσει ένσταση στην ΠΕΔΙ, (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση), εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των έξι εργασίμων ημερών.

 

 

«Η αίτηση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εξέλιξη της διαδικασίας εκκαθάρισης της εν λόγω υποβολής του φαρμακείου, όσον αφορά την απόδοση από τον Οργανισμού του υπολοίπου 5% του ποσού.»

 

 

Ένσταση  δύναται να υποβληθεί σε όλες τις περιπτώσεις περικοπών.

Στο κείμενο της ένστασης θα αναφέρεται πχ. ότι: «επιθυμώ την επανεξέταση της συνταγής (αριθμός) με  περικοπή για τους λόγους που αναφέρονται, δικαιολογώντας τον λόγο αμφισβήτησης της περικοπής, επισυνάπτοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά όπου υπάρχουν»

Τονίζεται ότι με την υποβολή ένστασης δεν επηρεάζεται η απόδοση του 5% των υπολοίπων υποβολών του ιδίου μήνα ή του  95% των υποβολών των επόμενων μηνών.

 

«Σε περιπτώσεις που τα ποσά των περικοπών υπερβαίνουν το 2,5% του αιτούμενου της υποβολής, ο έλεγχος δύναται να επεκταθεί στο σύνολο της συγκεκριμένης υποβολής και εξετάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 2690/1999 και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, ενώ στη συνέχεια διαβιβάζεται αρμοδίως.»

 

 

Μόνο στην περίπτωση που το πρόστιμο είναι μεγαλύτερο από το 2,5% του αιτούμενου της συγκεκριμένης υποβολής, τότε ο φαρμακοποιός μπορεί να αιτηθεί τον επανέλεγχο ολόκληρης της υποβολής αυτής με στόχο την περικοπή του μικρότερου δυνατού ποσού που θα αντιστοιχεί στην πραγματική αξία των λαθών (χωρίς να ισχύσει η αναγωγή επί του συνόλου). Στην περίπτωση αυτή στο κείμενο της αίτησης ο φαρμακοποιός θα πρέπει να αναφέρει ότι: «επιθυμώ την επανεξέταση όλων των συνταγών της συγκεκριμένης υποβολής (αναφέροντας τον αριθμό αυτής) λόγω της υπέρβασης του ποσού του προστίμου από το 2,5% του συνολικού αιτούμενου της υποβολής»

 

 

 

«Οι ενστάσεις εξετάζονται, εντός προθεσμίας δύο μηνών, από την υφιστάμενη Επιτροπή Ενστάσεων Παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

 

Η επιτροπή έχει ήδη συσταθεί και δύο μήνες είναι ο ανώτατος χρόνος εξέτασης. «H όλη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και δικαιολογητικών που αιτούνται καθώς και τη εξέτασης τους θα γίνεται στο μέλλον ηλεκτρονικά από την ανάπτυξη εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ» όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «Σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών φαρμάκων ιδιωτικών και Στρατιωτικών φαρμακείων» ΕΟΠΥΥ Αρ.Πρωτ.14225-2/6/22

Μέχρι τότε η υποβολή της ένστασης θα γίνεται με κατάθεση στις ΠΕΔΙ.

 

«Το λογιστήριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οριστικοποιεί το σύνολο των μηνιαίων υποβολών των φαρμακείων της χωρικής της αρμοδιότητας, αφού παρακρατηθούν τα ποσά των περικοπών του φαρμακευτικού και διοικητικού ελέγχου, και αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στο Λογιστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας για την ενταλματοποίηση των δαπανών που αφορούν το υπόλοιπο του 5% κάθε υποβολής του λογαριασμού.»

 

Με την έκδοση της πράξης εκκαθάρισης από την ΠΕΔΙ, προωθείται αυτοματοποιημένη πληροφόρηση προς το Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας Συνταγών, προκειμένου να ενημερωθεί η περιοχή των μηνυμάτων που λαμβάνει ο φαρμακοποιός στο site της ΚΜΕΣ. Στη συνέχεια ακολουθεί το χρονικό διάστημα των έξι εργάσιμων ημερών το οποίο μεσολαβεί πριν την οριστικοποίηση της υποβολής και την προώθηση για ενταλματοποίηση και πληρωμή (που σημαίνει ότι αν δεν υποβληθεί ένσταση, προχωράει κανονικά η διαδικασία οριστικοποίησης, μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος)

 

«Στις περιπτώσεις που τα ποσά των περικοπών υπερβαίνουν το ποσό του 5 %, το υπόλοιπο ποσό της περικοπής παρακρατείται από τον επόμενο λογαριασμό του φαρμακείου κλπ.»

 

 

 

Αν δεν επαρκεί το ποσό του 5% της συγκεκριμένης υποβολής που περιέχει την περικοπή, το υπόλοιπο ποσό θα κρατηθεί από επόμενο λογαριασμό του φαρμακείου σε επόμενο μήνα.

«Πιστωτικά τιμολόγια παρακρατήσεων από προηγούμενες πληρωμές.»
Αναμένεται ενημέρωση για τη διαδικασία έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων και προς το παρόν δεν προβαίνουμε σε καμία ενέργεια.

 

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ