ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΟΠΥΥ
11 Μαΐου, 2012
ΟΔΗΓΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2012
Ανακοινώθηκε ο ‘Οδηγός Φαρμακείου 2012’
15 Μαΐου, 2012
Εμφάνιση όλων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΣΚΡΗΤΗΣ

                                                                                                                                                           Ηράκλειο 11/05/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Μας προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία, η ενημέρωση που είχαμε για τις πληρωμές του ΕΟΠΥΥ, προς τα φαρμακεία, και πιο συγκεκριμένα η πιθανή αδυναμία του οργανισμού, να καταβάλει εμπρόθεσμα τις οφειλές του, εντός του Μαΐου 2012. Όπως γνωρίζετε, η συλλογική σύμβαση μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του ΠΦΣ, προβλέπει την εντός σαράντα πέντε εργάσιμων ημερών, εξόφληση των λογαριασμών των φαρμακείων. Επίσης ο ΕΟΠΥΥ, έχει την υποχρέωση να ενημερώνει για την ημερομηνία καταβολής των οφειλών, κάτι που δεν έχει κάνει ακόμα για το μήνα Μάιο 2012.Πέρα του τυπικού μέρους της υπόθεσης, έχετε υπόψιν σας ότι η μη έγκαιρη εξόφληση των οφειλών, θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις στα φαρμακεία, που θα βρεθούν σε αδυναμία να ικανοποιήσουν τις δικές τους οικονομικές υποχρεώσεις, κάτι που θα οδηγήσει αντίστοιχα σε αδυναμία χορήγησης φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους του οργανισμού. Αντιλαμβάνεστε ότι η παραπάνω προοπτική, που διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη του ΕΟΠΥΥ, θα θέσει σε εξαιρετικό κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία. Ως εκ τούτου ζητούμε, με απόλυτη ειλικρίνεια, να μας ενημερώσει ο ΕΟΠΥΥ για την οικονομική δυνατότητα του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στα φαρμακεία, και να διασφαλίσουμε έτσι από κοινού την προστασία της υγείας των ασφαλισμένων. Σε αντίθετη περίπτωση, η μη ανάληψη εκ μέρους του, ειλικρινούς δέσμευσης για εμπρόθεσμες πληρωμές, με ακριβή καθορισμό ημερομηνιών, θα μας αναγκάσει να λάβουμε όλα αυτά τα μέτρα που θα προστατέψουν τους συνάδελφους φαρμακοποιούς από την διαφαινόμενη οικονομική καταστροφή. Αναμένουμε την απάντησή του.

Υ.Γ. Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν ήδη δεκάδων εκατομμυρίων συσσωρευμένα χρέη προς τα φαρμακεία από το 2010 και 2011, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι φαρμακοποιοί για να επιβιώσουν να έχουν δανειστεί με πολύ υψηλά επιτόκια από τις τράπεζες. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί εάν σταματήσει να πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:

ΧΑΝΙΩΝ                            ΡΕΘΥΜΝΟ                            ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                            ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

Α. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ             Ι. ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ              Ι. ΤΣΙΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ                    Κ. ΚΑΛΔΗΣ