ΟΓΑ & ΙΚΑ ΕΤΑΜ Τρόπος χορήγησης αναλωσίμων υλικών σακχαρώδη διαβήτη
25 Αυγούστου, 2011
fslasithiou logo
Διοικητικό Συμβούλιο Φ.Σ. Λασιθίου
25 Αυγούστου, 2011
ΟΓΑ & ΙΚΑ ΕΤΑΜ Τρόπος χορήγησης αναλωσίμων υλικών σακχαρώδη διαβήτη
25 Αυγούστου, 2011
fslasithiou logo
Διοικητικό Συμβούλιο Φ.Σ. Λασιθίου
25 Αυγούστου, 2011
Εμφάνιση όλων

Α.Φ.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΤΑ Α.Φ.Μ. ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Ι.Κ.Α.

090003373

ΙΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ

Ο.Γ.Α.

090037978

Α’ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟ (Ο.Π.Α.Δ.)

099793113

ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ

Ο.Α.Ε.Ε.

998554158

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

090145455

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

Τ.Α.Ξ.Υ.

090017076

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

090013391

Γ’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τ.Υ.Δ.Ε.

090077675

ΙΕ’ ΑΘΗΝΩΝ

Ο.Α.Π. ΔΕΗ

999937364

ΙΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ

E.T.A.A.

998146384

ΚΒ’ ΑΘΗΝΩΝ