Αποστολή συμπληρωματικού καταλόγου φαρμ. σκευασμάτων από τον ΠΦΣ για ένταξη στη λίστα απαγόρευσης των εξαγωγών – Ενημέρωση για φαρμ. σκευάσματα τα οποία τελούν υπό μακροχρόνια έλλειψη

Νέες παρατάσεις των έκτακτων μέτρων λόγω πανδημίας
10 Απριλίου, 2023
Προβλήματα σχετικά με τη διάθεση του φαρμακευτικού σκευάσματος “ΟΖEMPIC ΙΝJ.SOL.”
12 Απριλίου, 2023
Νέες παρατάσεις των έκτακτων μέτρων λόγω πανδημίας
10 Απριλίου, 2023
Προβλήματα σχετικά με τη διάθεση του φαρμακευτικού σκευάσματος “ΟΖEMPIC ΙΝJ.SOL.”
12 Απριλίου, 2023
Εμφάνιση όλων

Αποστολή συμπληρωματικού καταλόγου φαρμ. σκευασμάτων από τον ΠΦΣ για ένταξη στη λίστα απαγόρευσης των εξαγωγών – Ενημέρωση για φαρμ. σκευάσματα τα οποία τελούν υπό μακροχρόνια έλλειψη

  Αθήνα,12 Απριλίου  2023

Αριθμ. Πρωτ. 1702

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την τελευταία  απόφαση για τροποποίηση της λίστας «προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων» του ΕΟΦ, ο ΠΦΣ απέστειλε συμπληρωματική λίστα με φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία μετά από συλλογή στοιχείων πανελλαδικά, κρίναμε ότι πρέπει να ενταχθούν στην ήδη υπάρχουσα, με σκοπό την επικαιροποίησή της, βάσει της πραγματικής εικόνας των ελλείψεων στην αγορά φαρμάκου.

Ταυτόχρονα τονίσαμε το γεγονός ό,τι όσες φορές ο ΕΟΦ προχώρησε σε απένταξη σκευασμάτων από τη λίστα απαγόρευσης εξαγωγών, παρατηρήθηκε το φαινόμενο εντός ενός μηνός, τα σκευάσματα αυτά να λείπουν εκ νέου από τα φαρμακεία, στερώντας τα από τους ασφαλισμένους.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι ο εμπλουτισμός της λίστας απαγόρευσης των εξαγωγών είναι μονόδρομος και η διάρκεια ισχύος αυτής για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι επιβεβλημένη, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ηχηρό και αυστηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, ότι η διάθεση των φαρμάκων αυτών, όπως και όλων των άλλων, πρέπει να δίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα προς τους ασθενείς, με ευθύνη όλων όσων συμμετέχουν στην αλυσίδα διακίνησης και σύμφωνα με τη συνταγογράφηση τους, όπως προβλέπεται εκ του νόμου.

Έως τότε, εξακολουθεί να ισχύει η τελευταία λίστα απαγόρευσης εξαγωγών, όπως έχει διαμορφωθεί από τις 25.11.2022, με τη σχετική απόφαση του ΕΟΦ, για την οποία έχουμε ζητήσει την άμεση αναθεώρησή της.

Απόφαση ΕΟΦ 125334/22-11-2022: Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ 93211/06-09-2022 προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.

Επίσης σας κοινοποιούμε επικαιροποιημένες λίστες με φαρμακευτικά σκευάσματα, τις οποίες μας απέστειλε το Τμήμα Παρακολούθησης Κατανάλωσης και Επάρκειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων του ΕΟΦ, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του, με πληροφορίες για:

τις ημερομηνίες έναρξης και πιθανής λήξης της έλλειψης,

–  τους λόγους της έλλειψης και

–  τα εναλλακτικά σκευάσματα για αυτές τις περιπτώσεις:

ttps://www.eof.gr/c/document_library/get_file?p_l_id=1568669&folderId=1568707&name=DLFE-12909.pdf

 

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ